Türkiye’de Su Kaynaklarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Türkiye’nin üç tarafı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile çevrilidir. Ülke sınırları içerisinde Trakya ile Anadolu arasında yer alan Marmara Denizi de bulunmaktadır.

Türkiye, adalar dâhil yaklaşık 8333 km’lik kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyı şeridinin yaklaşık %24,34’ü Karadeniz, %11,20’si Marmara Denizi, %33,66’sı Ege Denizi ve %20,07’si de Akdeniz’de bulunmaktadır (Harita 1.15).

Harita 1.15 Türkiye'de yer alan denizler ve boğazlar
Harita 1.15 Türkiye’de yer alan denizler ve boğazlar

>>Türkiye’nin Denizleri ve Boğazları

>>Türkiye’nin Gölleri

>>Türkiye’nin Akarsuları

>>Türkiye’nin Yer Altı Suları ve Kaynakları

Yorum yapın