Türkiye’de Sıcaklık, Ortalama Sıcaklık, Güneşlenme Süreleri, Don Olayı

Türkiye’de güneyden kuzeye doğru gidildikçe enleme bağlı olarak Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür ve sıcaklık değerleri azalır. Bunun yanı sıra yükselti ve yer şekilleri gibi birçok faktöre bağlı olarak sıcaklığın değiştiği görülür.

Türkiye’nin iklim özelliklerini tanımak için en soğuk ay ortalama ve en sıcak ay ortalama sıcaklık değerleriyle yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin bilinmesi gerekir.

Türkiye’nin Ocak Ayı Sıcaklık Dağılışı

En düşük sıcaklık değerleri Kuzeydoğu Anadolu’da ölçülür (Harita 1.33). Bu durum yükseltinin fazla olması, karasallık ve Sibirya’dan gelen soğuk hava kütleleri ile açıklanabilir.

En yüksek sıcaklık değerleri Akdeniz kıyılarında ölçülür. Bunun nedeni güneyde yer alması ve denizin sıcaklığa etkisidir.

Harita 1.33 Türkiye’nin ocak ayı sıcaklık dağılışı
Harita 1.33 Türkiye’nin ocak ayı sıcaklık dağılışı

Genel olarak kıyılardan iç kesimlere gidildikçe karasallık ve yükselti arttığı için sıcaklık azalır. Bu nedenle sıcaklığın dağılışı çoğu yerde enlem etkisine uymaz.

Türkiye’nin Temmuz Ayı Sıcaklık Dağılışı

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu’da ölçülür (Harita 1.34). Bu durum enlem etkisi, sıcak çöl rüzgârları ve karasallıkla ilgilidir. En düşük sıcaklıklar Kuzeydoğu Anadolu’dadır. Bunun temel nedeni yükseltinin fazla olmasıdır.

Harita 1.34 Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık dağılışı
Harita 1.34 Türkiye’nin temmuz ayı sıcaklık dağılışı

Genel olarak güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem etkisiyle sıcaklık azalmaktadır.

Türkiye’nin Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı

Enlem etkisi ve denizellik-karasallık durumuna bağlı olarak sıcaklık ortalamaları her yerde aynı değildir. En yüksek sıcaklık değerleri enlem etkisiyle Çukurova çevresi ve Güneydoğu Anadolu’da ölçülür.

Harita 1.35 Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı
Harita 1.35 Türkiye’nin yıllık ortalama sıcaklık dağılışı

En düşük sıcaklık değerleri ise karasallık, soğuk hava kütlelerinin etkili olması gibi nedenlerle Kuzeydoğu Anadolu’da ölçülür (Harita 1.35).

Türkiye’de Güneşlenme Süreleri

Güneşlenmenin en fazla olduğu yerler Türkiye’nin güney kesimleridir. Güneşlenmenin en az olduğu yer ise Karadeniz kıyılarıdır. Bunun nedeni bulutlu ve yağışlı gün sayısının fazla olmasıdır (Harita 1.36). Güneşlenme süresinin fazla olması güneş enerjisi potansiyelini artırır.

Harita 1.36 Türkiye’nin ortalama günlük güneşlenme süreleri
Harita 1.36 Türkiye’nin ortalama günlük güneşlenme süreleri

Türkiye’de Don Olayı

Don olayı Türkiye’de özellikle sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında görülen bir iklim olayıdır. Ancak sonbaharda ve özellikle bitki gelişiminin hızlandığı ilkbaharda görülen don olaylarının tarımsal üretime zararı daha fazladır.

Don olayının en fazla görüldüğü yer, yükseltisi fazla olan Doğu Anadolu’dur. Ancak kıyı kesimlerde yetiştirilen tarım ürünleri don olayından daha fazla zarar görür (Görsel 1.62).

Görsel 1.62 Don olayının yaşandığı bir meyve bahçesi
Görsel 1.62 Don olayının yaşandığı bir meyve bahçesi

Yorum yapın