Türkiye’de Ormancılık

Türkiye’nin sahip olduğu yaklaşık 22,3 milyon hektar orman alanı, ülke yüz ölçümünün %28,6’sını kaplamaktadır. Orman varlığının kıyılarda yoğunlaşması, ormancılık faaliyetlerinin bu alanlarda gelişmesini sağlamıştır.

Bu alanların %50,1’i verimli, %49,9’u da verimsiz orman niteliğindedir. Türkiye’de üretilen kerestenin yaklaşık %70’i inşaat, %20’si mobilya, %10’u da ambalaj ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.

Ormanlar; Türkiye ekonomisine tomruk, maden ve telefon direği, sanayi, kâğıt ve lif yonga odunu üretimiyle katkı sağlar (Görsel 2.87).  Bunların dışında geçmişe göre azalmakla birlikte yakacak ihtiyacının karşılanmasında da ormanlardan istifade edilmektedir (Tablo 2.4).

Görsel 2.87 Ormancılık
Görsel 2.87 Ormancılık
Tablo 2.4: Türkiye’deki Orman Alanlarının Yıllara Göre Değişimi (Hektar, Orman Genel Müdürlüğü)
1973 1999 2004 2015
20 199 296 20 763 248 21 188 747 22 342 935

Türkiye’de Tarım

Yorum yapın