Türkiye’de Nem ve Yağışlar | Oluşum Çeşitlerine Göre Türkiye’de Görülen Yağışlar

Türkiye’de yağışlar çoğunlukla yağmur şeklinde düşer. Yağmur şeklindeki yağışların büyük bir kısmı ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gerçekleşir.

Ülkemizde kış mevsimi dışında sıcaklık genel olarak 0 oC’den yüksektir. Bu nedenle kar yağışlarının büyük kısmı kış aylarında gerçekleşir. Ülkemizde yıllık ortalama yağış miktarı 600 mm civarındadır.

Yağış miktarı kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında ve sıra dağların denize bakan yamaçları ile diğer yamaçları arasında büyük farklılık gösterir.

Ülkemizin en fazla nemli kesimi ise Karadeniz kıyı kuşağıdır. Özellikle Kuzey Anadolu ve Yıldız dağlarının kuzeye bakan yamaçları nemliliğin fazla olduğu yerlerdir.

Oluşum Çeşitlerine Göre Türkiye’de Görülen Yağışlar

Türkiye’nin mutlak ve göreceli konumuna bağlı olarak her üç yağış çeşidi görülmektedir. Türkiye’de görülen yağış çeşitleri ve görüldüğü alanlar şunlardır:

Cephe (frontal) yağışı: Türkiye orta kuşakta yer aldığından genel olarak cephe yağışları meydana gelir. Sıcaklıkları farklı kuzey ve güney sektörlü hava kütlelerinin karşılaşması ile cephe yağışları oluşur. Akdeniz kıyılarında en fazla cephe yağışları görülür.

Yamaç (orografik ) yağışı: Nemli hava kütlelerinin yamaç boyunca yükselirken soğuması ile oluşan yağışlardır.

Ülkemizde en fazla Karadeniz kıyısındaki dağların kuzeye bakan yamaçlarında görülür.

Yükselim (konveksiyonel) yağış: Türkiye’de Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde etrafı yükseltilerle çevrili kapalı alanlarında daha çok ilkbaharda görülen yağışlardır. Daha çok nisan, mayıs aylarında ve öğle saatlerinden sonra iri taneli oluşan yağışlardır. Bazı yörelerde bu yağışlara kırkikindi yağışı da denir.

Yorum yapın