Türkiye’de Doğal Kaynak-Ekonomi İlişkisi

Doğadaki mevcut kaynakların çeşitliliği açısından önemli bir ülke olan Türkiye; ekonomisine katkı sağlayan bor, mermer ve krom gibi madenler bakımından oldukça zengindir (Görsel 2.64).

Ancak günümüzde küresel anlamda ön planda olan petrol, doğal gaz ve taş kömürü bakımından aynı zenginliğe sahip değildir. Türkiye’de sosyoekonomik yapıdaki değişimlere bağlı olarak kaynak kullanımının hızlandığını söylemek mümkündür.

Görsel 2.64 Mermer ocağı
Görsel 2.64 Mermer ocağı

Bu bağlamda Türkiye’nin modern sanayideki vazgeçilmez unsurlar olan madenler ve enerji kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Artan talebin bir kısmı ithalat yoluyla karşılanırken bir kısmı da su, rüzgâr ve güneş gibi alternatif kaynakların değerlendirilmesiyle karşılanmaktadır.

Türkiye’de iklimin ve yeryüzü şekillerinin kısa mesafelerde değişmesi; toprak çeşitliliğini beraberinde getirmiş, böylece tarımsal üretim potansiyeli artmıştır. Türkiye topraklarından elde edilen bazı ürünler ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Bunların yanı sıra topraklar, sanayide ham madde olarak pek çok alanda kullanılmaktadır.

Türkiye’de orman ve otlakların varlığı da ekonomiye önemli katkılar sunmaktadır. Dolayısıyla bu alanlar, hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapılmasına imkân tanımıştır.

Ayrıca ülkenin engebeli yeryüzü şekilleri ile çok sayıda akarsuya sahip olması, hidroelektrik üretimini olumlu yönde etkilemektedir. Üretilen elektrik sayesinde ülkenin enerji anlamında dışa bağımlılığının azaldığını söylemek mümkündür.

Türkiye, aynı zamanda yeryüzü şekilleri açısından yakın zamanda oluşmuş genç bir araziye sahiptir. Bu durum jeotermal enerji kaynaklarını artırmıştır. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi konumu, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelini yükseltmiştir (Görsel 2.65).

Görsel 2.65 Alaçatı'da rüzgârın turizme etkisi (Çeşme - İzmir)
Görsel 2.65 Alaçatı’da rüzgârın turizme etkisi (Çeşme – İzmir)

Yorum yapın