Türkiye’de Baklagiller, Tütün, Pamuk, Şeker Pancarı, Üzüm Üretimi

Baklagiller, besin değeri bakımından zengin olduğu gibi  yetiştirildiği toprağı da olumlu etkiler. Havanın serbest azotunu bağlayarak toprağın organik azotça zenginleşmesini sağlar. Baklagiller grubunda yer alan nohut (Antalya, Uşak), fasulye (Konya, Karaman) ve mercimek (Diyarbakır, Yozgat) Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleridir.

Fasulye, yükseltisi 1200 metreyi aşmayan ve yazın sulanabilen ovalarda yetişebilen; nohut ve mercimek ise kuraklığa dayanıklı ve bakımı daha kolay olan tarım ürünleridir (Grafik 2.10).

Grafik 2.10 Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında baklagiller üretimi (TÜİK)
Grafik 2.10 Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında baklagiller üretimi (TÜİK)

Tütün, Yeni Dünya ürünü olup Coğrafi Keşifler sonrası Eski Dünya ülkelerine yayılmıştır (Görsel 2.79). Osmanlı Devleti’nde ilk defa tütün tarımı 1687 yılında Makedonya’da yapılmıştır. Türkiye’de uzun yıllar boyunca geniş bir alanda tütün tarımı yapılmaktaydı.

Grafik 2.11 Türkiye’de tütün ekim alanı ve üretim miktarı (TÜİK) - Görsel 2.79 Tütün
Grafik 2.11 Türkiye’de tütün ekim alanı ve üretim miktarı (TÜİK) – Görsel 2.79 Tütün

Ancak devlet, kalitesiz tütün üretimini engellemek amacıyla ekim alanlarını sınırlandırdı ve kalitesiz tütün alımı yapmadı. Özellikle 2001-2002 yılından bu yana yapılan denetim ve sınırlandırmalar kısmen etkili olmuştur (Grafik 2.11).

Türkiye’de 2016 yılında üretilen 70 bin ton civarı tütünün yaklaşık 53 bin tonu Denizli, Manisa, Adıyaman, Samsun ve Uşak illerine aittir (Harita 2.10).

Harita 2.10 Türkiye'de tütün üretimi (TÜİK, 2016)
Harita 2.10 Türkiye’de tütün üretimi (TÜİK, 2016)

Pamuk; işlenmesi yönüyle çırçır sanayisinin,  lifi ile tekstil sanayisinin, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisinin, linteri ile de kağıt sanayisinin ham maddesi olması açısından önemli bir üründür (Görsel 2.80). Pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ, petrole alternatif olan ve günden güne artan biodizel üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır.

Görsel 2.80 Pamuk
Görsel 2.80 Pamuk

Bunların yanı sıra nüfus artışı ve yaşam standardının yükselmesi, pamuğa olan talebi de artırmaktadır. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde Şanlıurfa, pamuk üretiminde uzun yıllar ilk sırada yer alan Çukurova’dan birinciliği almış durumdadır (Harita 2.11).

Harita 2.11 Türkiye'de pamuk üretimi (TÜİK, 2016)
Harita 2.11 Türkiye’de pamuk üretimi (TÜİK, 2016)

Türkiye’de şeker pancarı tarımı 1923-1924 yıllarında başlamış ve buna yönelik ilk şeker fabrikası 1926 yılında Alpullu’da (Kırklareli) kurulmuştur. Şeker pancarı, sulama imkânına bağlı olarak Türkiye’nin her yerinde yetiştirilebilmektedir (Görsel 2.81).

Görsel 2.81 Şeker pancarı
Görsel 2.81 Şeker pancarı

Ancak kıyı bölgelerde ekonomik getirisi daha yüksek olan ürünler tercih edildiği için tarımı daha çok iç kesimlerde yapılmaktadır. Söküm işleminin ardından hemen işlenmesi gereken şeker pancarı, şeker fabrikalarının tarım alanlarına yakın yerlerde kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bahsedilen ürün, şekerin yanı sıra melas ve küspe üretimiyle hayvancılık açısından da önemli bir yere sahiptir.

Üzüm; çeşitli kullanım alanlarının olması, iklim ile toprak özellikleri yönünden çok seçici olmayışı ve çoğalma yöntemlerinin kolay olması gibi nedenlerle Türkiye’de en yaygın yetiştirilen ürünlerden biridir (Görsel 2.82).

Görsel 2.82 Asma ağacı ve üzüm
Görsel 2.82 Asma ağacı ve üzüm

Türkiye’de üretilen üzümlerin yaklaşık %40’ı kurutularak, %25’i sofralık, %20’si sirke, pekmez ve pestil yapılarak, yaklaşık %15’i de alkollü içki sanayisinde tüketilmektedir. TÜİK verilerine göre 2014 yılında Türkiye’de üzüm hasadı gerçekleştirilen alan 467 100 hektardır. Aynı yılın verilerine göre ülke genelinde 4 milyon 175 bin ton olarak gerçekleşen üzüm üretimi, Manisa ve Denizli’de yaygın olarak yapılır.

Türkiye’de Tarım

Yorum yapın