Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)

Millî Mücadele’nin devam ettiği dönemde Afganistan devlet yöneticileri ve halk, emperyalist güçlere karşı vermiş olduğu mücadeleden dolayı Türk milletine büyük bir saygı ve sevgi duyuyordu.

Birinci İnönü Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından, İngiltere’ye karşı destek arayışı için Moskova’ya gelen Afgan heyeti ile Türk heyeti arasında 1 Mart 1921 tarihinde Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı.

Atatürk, Afgan Kralı Amanullah Han ile birlikte (1928)

Türk heyetinin başkanlığını o dönem TBMM Hükûmetinin Moskova Büyükelçisi olan Ali Fuat Cebesoy yaptı. Bu antlaşma ile Türkiye, Afganistan’ın bağımsızlığını; Afganistan Devleti de TBMM Hükûmetinin siyasal varlığını tanıyordu.

İki ülke diplomatik ilişkileri daha da geliştirmek amacıyla karşılıklı olarak elçiler görevlendirdi. Antlaşma gereği taraflardan biri saldırıya uğradığı takdirde, saldırıya uğrayan devlete yardım edecekti.

Diğer yandan TBMM Hükûmeti, Afganistan ordusunu eğitmek için subay ve öğrenci göndermeyi kabul ederek iki halk arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sağladı. Ayrıca bu antlaşma İslam dünyasında TBMM Hükûmetinin tanınıp desteklenmesinde etkili oldu.

Yorum yapın