Tüketim Nedir? Tüketim Harcamaları Nedir?

Tüketim Nedir? Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla kullanılmasına tüketim adı verilir.

İnsanlar daha iyi yaşamak, daha yüksek bir refah düzeyine ulaşmak için çalışırlar. Bu durum tüketimi artırır. Tüketim malları insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmalıdır. Ancak tüketimin, ekonomi biliminde ve günlük dildeki kullanımları farklıdır. Günlük dilde tüketim denildiğinde, bir şeyin kim tarafından hangi amaçla olursa olsun, kullanılarak yok edilmesi anlaşılır.

Tüketim, nihai tüketim ve endüstriyel tüketim olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetler nihaî tüketim, yeni bir mal üretmek için alınan mallar ise endüstriyel tüketim olarak adlandırılır. Örneğin, bir ailenin un alması nihaî tüketimken bir makarna fabrikasının aldığı un endüstriyel tüketimdir.

Tüketim Harcamaları Nedir? İhtiyaçlarımızı karşılamak için satın aldığımız mal ve hizmetlere yaptığımız harcamalara tüketim harcamaları adı verilir. Kişilerin gelirleri arttıkça tüketim harcamalarının çeşidi değişir.

Tüketim harcamaları ekonomide iki önemli fonksiyona sahiptir:

  1. Tüketim düzeyi, yaşam standardının göstergesidir.
  2. Tüketim harcamalarının düzenli ve sürekli olması yatırımları teşvik eder.

Yorum yapın