Thales

Düşünce tarihinin ilk filozofu olarak kabul edilir (Görsel 1.4). Felsefe dışında matematik ve astronomi alanlarında bilgiler ortaya koymuştur.

Ona göre evrenin ilk nedeni (arkhesi), sudur. Su; varlıkların tümünün nedeni, ilk maddesidir. Değişen her şeyde değişmeden varlığını sürdürendir.

Thales
Görsel 1.4 Thales

Evrendeki çokluğun temelindeki birliktir. Suyun soğuduğunda buz, ısındığında ise buhar olması suyun tüm varlıklarda farklı biçimlerde var olduğunu gösterir.

Evrenin arkhesi problemini ilk olarak Thales dile getirmiş ve cevabı da doğadan vermiştir. Kendinden sonraki düşünürler için değişim, birlik ve çokluk gibi tartışma başlıkları açmıştır.

Thales

Anaksimandros

Anaksimenes

Empedokles

Demokritos

Lao Tse

Herakleitos

Parmenides

Yorum yapın