Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde, az gelişmiş ülkelerin dış ticaret hadlerinin giderek bozulması, dış borç ve dış ödemeler dengesi sorunlarının ağırlaşması üzerine ilk kez 1964 yılında Cenevre’de toplanan çözüm önerilerinin geliştirildiği … Read more