Teoloji ve Din Felsefesi

Belli bir dine ait, onun bilgilerinin ve özelliklerinin doğru anlaşılması için yapılan çalışma alanı teoloji (Tanrı bilimi, ilahiyat) olarak adlandırılır.

Teoloji, yöneldiği dine göre İslam, Yahudi veya Hristiyan teolojisi gibi alanlara ayrılır. Teoloji alanında çalışan kişilere teolog denir. Teolog, ele aldığı dinin içeriğini açıklamaya çalışır.

Teolog, yapmış olduğu çalışmalarda diğer alanlardan hem faydalanır hem de kendi savunduğu dinin yapısı hakkında bilgi verir. Dinin toplumsal boyutunda sosyolojiyle bireysel boyutunda psikolojiyle tarihsel boyutunda tarihle ilişki içinde olan teolog, en çok felsefeyle etkileşimdedir.

Teoloji ve din felsefesi, her ne kadar aynı konular üzerinde çalışmalar yapsalar da temelde o konulara olan yaklaşımları bakımından ayrılır.

Teoloji ve din felsefesi arasında öne çıkan farklar şunlardır: Teoloji, belli bir dine ait konu ve problemleri inceler ve o dine ait kavram ve problemleri eleştirmeden açıklar. Din felsefesi ise tüm dinlere ait konu ve problemleri inceler ve inanç dâhil olmak üzere dine ait her türlü kavram ve problemleri sorgular.

Yorum yapın