Tarihsel Süreçte Coğrafya Biliminin Gelişimi

Toplayıcılık ve avcılıkla uğraşan ilk insanlar için yaşadıkları çevre ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak, bir anlamda hayatta kalmak ile ölmek arasında bir anlam ifade ediyordu.

İlk insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakların nasıl dağıldığını bilmeleri kadar yaşamları için tehdit olabilecek unsurlar hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekiyordu.

İlk insanların yaşadıkları çevreyle ilgili “Orası neresi ve orada ne var?” gibi soruları zihinlerinde sormaya başladıkları an, aynı zamanda coğrafyanın doğmaya başladığı zamanlardı.

Bu anlamda coğrafyanın tarihi, insanoğlunun dünyayı ve doğayı anlama çabasının da tarihi olarak kabul edilebilir. Bu sebeple en eski bilim dallarından biri olan coğrafya, tüm bilimlerin anası olarak da adlandırılır.

İnsanın yeryüzüne ayak bastığı ilk andan günümüze kadar geçen zaman diliminde coğrafya kavramı farklı yorum ve yaklaşımlara göre ele alınmıştır. Ancak insan ve doğal ortam arasındaki etkileşimi inceleyen coğrafya, günümüzdeki anlamını XVIII. yüzyılda kazanmış ve modernleşmiştir.

Coğrafyanın tarihsel süreç içerisindeki bilimsel gelişimini dört farklı zaman periyodu içerisinde değerlendirmek mümkündür.

>> İlk Çağ’da Coğrafya

>> Orta Çağ’da Coğrafya

>> Yeni Çağ’da Coğrafya

>> Yakin Çağ’da Coğrafya

Yorum yapın