Stres Verici İçsel ve Dışsal Faktörler

Dışsal (Çevresel) Stres Verici Faktörler

Dışsal stres vericiler, kişinin kontrolü dışında biyolojik dengeyi bozan her şeydir. Bunların başlıcaları mikropların neden olduğu hastalıklar, çevre kirliliği, aşırı kalabalık, ses kirliliği (gürültü), hızla değişen yaşam koşullarıdır. Ayrıca bazı çalışma koşulları ve türleri strese neden olmaktadır.

Yetersiz kazanç, üretilen parça başına ücret alındığı için hızlı çalışma, otoriter çalışma düzeni strese yol açan iş koşulları arasında sayılabilir. Ayrıca doktorluk, avukatlık, muhasebecilik, öğretmenlik ve vardiya işçiliği gibi bazı iş kollarında çalışanların da stresten fazla etkilendiği görülmektedir.

İçsel (Psikolojik) Stres Verici Faktörler

İçsel stres verici faktörler, iç çevreden (psikolojik özelliklerden) kaynaklanan, kısmen kişinin kontrolü altına alınabilen ve psikolojik dengeyi bozan her şeydir. Bu faktörleri; günlük stresler, gelişimsel stresler ve yaşam olayları niteliğindeki stresler olarak gruplandırabiliriz.

Günlük stresler, günlük yaşamın basit gerilimleridir. Çeşitli durumlarda bireylerin birbiriyle çelişen amaçları ve gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca yazılı ve görsel basında çıkan bazı haberler de stres kaynağı olabilir. Günlük stresler daha çok bireyin o olayı değerlendirme biçimine bağlıdır.

Gelişimsel olaylar; çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde karşılaşılan olaylardır. Gelişim basamaklarında meydana gelen değişiklikler, olayların algılanıp yorumlanmasında rol oynar ve stres yaratır.

Önemli yaşam olayları, yaşama başlı başına biçim verecek nitelikteki olayları kapsar ve strese neden olur. Ağır hastalıklar, doğum, aile bireylerinden birinin ölümü, işten çıkarılma, taşınma, kaza sonucu yaralanma gibi olaylar insan yaşamındaki önemli değişikliklerdir. Bireylerin bu tür olaylara psikolojik olarak uyum sağlaması zordur ve bu nedenle stres ortaya çıkar.

Yorum yapın