Sosyal Psikoloji Nedir?

İnsan, bir toplum içinde yaşar ve toplum içindeki diğer kişilerle her an ilişkidedir. Bu ilişkiler, onun davranışlarına yön verir.

İşte başka insanlarla ilişki sonucu ortaya çıkan davranış, sosyal davranış adını alır. Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini inceleyen bilimdir. İnsanlar arası etkileşim, davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutta olabilir.

Psikolojinin diğer uzmanlık alanlarında kişinin içinde yaşadığı toplumun özellikleri fazla dikkate alınmaz. Oysa sosyal psikoloji, sosyal olgulardan yola çıkar, bireye ve yine topluma yönelir.

Sosyal psikoloji sosyolojiden de farklıdır. Sosyoloji, toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır ve açıklamak ister. Oysa sosyal psikoloji, sosyal olgulardan yola çıkar. Ama amacı, sosyal olguları açıklamak değil, bunların bireyde yarattığı etkileri açıklamaktır.

Yorum yapın