Sindirim Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi – Sindirim Nedir? Sindirim Nasıl Gerçekleşir?

Sindirim sistemine alınan besinlerin kullanılabilmesi için besinlerin hücreye geçebilecek büyüklükte olması gerekir. Bu nedenle besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanması gerekir. Besinlerin sindirim ka­nalında fiziksel ve kimyasal olarak parçalanma işlemine sindirim denir. Kimyasal sindirimde enzimler görev alır.

Sindirim sisteminde besinlerin işlenmesi yeme, sindirim, emilim ve artıkların uzaklaştırılması olmak üzere dört aşamada gerçekleşir.

Sindirim sisteminde besinlerin işlenmesi

Yiyeceklerin yenilmesi sindirimin başlangıç aşamasıdır. Besinler, daha sonra fiziksel ve kimyasal olarak parçalanarak hücreler tarafından alınabilecek yapılara dönüştürülür. Bu moleküller difüzyon ve aktif taşı­mayla emilerek vücut hücreleri tarafından alınır. Özümlenerek hücrelerin yapısına katıldıkları gibi enerji ve ısı vermek üzere okside olabilir ya da depolanabilir. Hücrede katabolik reaksiyonlar sonucu oluşan atıklar dışarı atılır. Sindirilemeyen ya da emilemeyen maddeler de dışkılamayla atılır.

Dışarıdan alınan besin maddeleri esas olarak protein, karbonhidrat ve yağ gibi organik molekülleri içerir. Vücuda alınan besinler sindirilip emildikten sonra canlının kendi özgün molekülleri hâline dönüştürülür. Örneğin besinlerle dışarıdan alınan protein, hücre tarafından doğrudan kullanılamaz. Alınan protein mo­lekülleri sindirim sisteminde amino asitlere kadar parçalanır. Amino asitler hücreler tarafından alınır. Bu amino asitler, hücrelerde canlının DNA şifresine göre uygun proteinlerin sentezi için kullanılır.

Sindirim, mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Besinlerin öğü­tülmesi ya da fiziksel güçle daha küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Mekanik sindirim sayesinde besinlerin yüzey alanı artırılır ancak mekanik sindirimde enzim kullanılmaz. Mekanik sindirim sonucu oluşan parçalar hücre zarından geçemez.

Büyük moleküllü besin maddelerinin su kullanılarak enzimlerle kimyasal bağlarının koparılıp yapı taşlarına ayrılmasına kimyasal sindirim denilir. Kimyasal sindirimin amacı, besinleri hücre zarın­dan geçebilecek yapı taşlarına kadar parçalamaktır.

Vücuda alınan besin maddelerinin sindirimi, sindirim kanalında gerçekleşir. İnsanlarda sindirim hücre dışı sindirimle gerçekleşmek­tedir. Besinlerin salgılanan enzimlerle hücrenin dışındaki bir boşluk­ta yapı taşlarına kadar parçalanmasına hücre dışı sindirim denir.

Fagositoz ve pinositozla alınan besinlerin besin kofulu oluşturul­duktan sonra hücre içinde lizozom enzimleriyle yapı taşlarına parçalanmasına hücre içi sindirim denir.

Önemli !
İnsanlarda akyuvar hücresinde görülen hücre içi sindirim yalnızca savunma amaçlıdır.
BİLGİLENİYORUM
Sindirim enzimleri hidrolitik enzimlerdir. Bu enzimler hidroliz esnasında su kullanarak besin moleküllerinin kimyasal bağlarını yıkar.

Sindirim sistemi, sindirim kanalı ve bu kanalla bağlantılı olan sindirime yardımcı yapılardan oluşur. Tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas gibi organlar salgıladığı maddelerle besinlerin sindirimini sağlar. Safra kesesi, karaciğerde sentezlenen ve yağların fiziksel sindiriminde önemli olan safrayı depolar.

———————— o ————————

Yorum yapın