Şekilsel Bölgeler

Şekilsel bölgeler, sahip oldukları doğal ve beşerî özellikleri ile dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgelerdir. Her bir bölge kendisine has bir özellik gösterir.

Şekilsel bölgeler, tek bir unsurun türdeşliğine (homojenliğine) bağlı olarak oluşturulur. Şekilsel bölgeler, bölge oluşturmada belirlenen kritere göre bir türdeşliğe sahiptir. Belirlenen bu kriter doğal ya da beşerî bir unsur veya özellik olabilir.

Bununla birlikte şekilsel bölgelerin herhangi bir merkezi yoktur. Oluşturulduğu kritere uygun olarak bölge içerisindeki her yer aynı özelliğe sahiptir. Ancak bu alanlar belli özellikleri ile diğer bölgelerden farklılaşır.

İklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak, su gibi belirli bir doğal unsura göre belirlenmiş bölgeler, doğal şekilsel bölgeleri oluşturur. Buna karşın tarım, ormancılık, avcılık, madencilik, sanayi, yerleşme, nüfus, din, dil gibi beşerî unsur ve faaliyetlere göre belirlenmiş bölgeler ise beşerî şekilsel bölgeleri oluşturur.

>> Doğal Şekilsel Bölgeler

>> Beşerî Şekilsel Bölgeler

Yorum yapın