Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri

Sanat, insanın güzellik karşısında duyduğu hayranlık ve heyecanın yaratıcı tekniklerle dışavurumudur.

Her insanın çok sevdiği bir şarkı, kitap veya film vardır. Bir kişi tekrar tekrar aynı şarkıyı dinler, ikinci hatta üçüncü kez aynı kitabı okur, etkilendiği bir filmi yeniden izler ve her tekrarda benzer ya da yepyeni tatlar bulabilir. Buna rağmen birçok kez güzel denilen eserler yerini yeni güzel eserlere bırakır.

sanat felsefesi - ebru sanatı

Bu durum sanatçıların daha iyi eserler vermesinden mi, beğenilerin farklılaşmasından mı kaynaklanır? Değişen nedir? Sanat, birçok insan etkinliklerinden çok daha hızlı bir değişim içindedir. Sanat akımları bunun en iyi göstergesidir. Bazı sanatçıların yaşamlarının değişik dönemlerinde farklı tarzda ürünler verdiği de görülmektedir.

Sanatsal etkinliğin hızlı değişimi farklı gerekçelere dayandırılabilir. Çağın toplumsal zihniyeti ve bireysel beğeniler bu değişimde öne çıkan unsurlardır. Sanatta tüm duygu ve düşünce, inanç ve hayaller bir form kazanır. Sanatçı kendine has bakış açısıyla insanı, dünyayı ve evreni yorumlar.

Bu yorumlama, teknik bir hünerle birleşerek sanatsal ürünü oluşturur. Sanat eseri, sanatçı ve ürün arasında köprü görevindedir. Eser, esere yönelen kişilerle birlikte başka anlamlar da kazanır. Sanat felsefesi, sanatı tüm yönleriyle ele alan felsefi bir disiplindir.

Sanat felsefesinde sanatın anlamı, sanat eserlerinin özellikleri ve sanatta güzelin ne anlama geldiği gibi felsefi problemler bulunur.

>> Güzellik

>> Sanat

>> Sanat Eserinin Özellikleri

Yorum yapın