Sanat Akımı | Pop Art (Pop Sanatı) | Genel Özellikleri ve Sanatçıları

Pop Art, Avrupa ve Amerika’da 1960’lı yıllarda yayılan soyut bir sanat akımıdır.

Bu akımın öncü sanatçıları Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, Robert Indiana, David Hockney ve Peter Blake’dir.

 a. Genel Özellikleri:

Pop Art terimi ilkin 1955 yılında Londra’da yaptıkları resimlerinde yapıştırma kağıt yöntemini kullanan bir ressam topluluğunun eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır.

Konrad Klapheck’in bir daktilo makinesi resmi ve Richard Hamilton’ın yaptığı “Chrysler Şirketine Saygı” adlı tablo Pop Art damgası taşıyan ilk eser olarak kabul edilmektedir.

Pop Art 1960-1970 yılları arasında sanat dünyasını en çok etkileyen bir sanat akımı özelliğine sahiptir. Geniş toplulukların gözünde tüketimi çekici bir konuma getirmek için renkli afişler, resimli dergi ve romanlar, medya ve sinema Pop Artçılara esin kaynağı olmuştur.

Pop Art sanatçıları yaşamı değil, tüketim dünyasını abartılı eserlerle ortaya koymuşlardır.

Pop Art, konserveden, çorba ambalajına kadar hayli geniş bir yelpazede her türlü tüketim maddesini kendilerine konu olarak almışlardır.

b. Sanatçıları:

ROY LiCHTENSTEİN (Lihtenştayn) (1923-1997):

Amerikan Pop Art sanatının en önemli adlarından biri olan Lichtenstein, çizgi roman ve güncel reklamlardan yola çıkarak günlük hayattan seçtiği konularla  eserlerini  oluşturmuş bir sanatçıdır. Çizgi roman tiplerini tuvale geçirirken parlak renkleri siyah dış çizgilerle sınırlandırması ahenkli bir görsel etki sağlamıştır. Popüler kültüre yakınlık duyan sanatçı, Miki Fare gibi çizgi roman tiplerini büyütmüş ve resimlemiştir. “Takka Takka”, “Arabada” (Resim 04.109), “Ateş Açtığım Zaman”, “Mümkündür”, “Umutsuz”, sanatçının tanınmış çizgi romanları arasında yer almaktadır.

Resim. 04.109: Arabada, Roy

ANDY WARHOL (Endi Yerhıl) (1928-1987):

Amerikalı Warhol, Pop Art sanatçıları içinde en tanınmış olanlarındandır. İlk çalışmalarında resimli roman ve afişlerden esinlendiği resimler yapmıştır. Sonraları sanatını güncel kültüre ve endüstri üretimine kaydırmıştır.

Warhol’un “Campell Konserve ve Çorba” ya da Cola resimlerinde sıkça kullandığı renk ve lekeler izleyenleri çok etkilemiştir. Bu tür çalışmalarıyla reklam sanatı tekniklerine yeni bir estetik boyut getirmiştir.

Sanatçının en ünlü konularından “Marilyn”de (Resim 04.110) ünlü oyuncunun bir reklam fotoğrafını kullanarak onu bir tüketim nesnesi olarak göstermiştir.

Resim. 04.110: Marilyn, Andy Warhol

Eserlerinin çoğunun sergilendiği Andy Warhol Müzesi, onarılan bir endüstri binasında açılmıştır.

“Hakkımda öğrenmek istedikleriniz için resimlerime bakmanız yeterli.” diyen Warhol’un”Marilynler”, “Maskelemeler”, “Brillo Kutusu”, “Michael Jackson” ve “Elvis Presley” adlı ünlü resimleri bulunmaktadır.

Yorum yapın