Sanat Akımı | Empresyonizm (İzlenimcilik) | Genel Özellikleri

19. Yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da doğup diğer Avrupa ülkelerine yayılan empresyonizm 20. yüzyıl sanat akımlarını da büyük ölçüde etkilemiştir.

Empresyonizm adı Fransız ressamı Monet’nin Paris’te sergilediği“İmpression”adını verdiği resminden kaynaklanmaktadır. Bu sözcük izlenimcilik anlamı taşımaktadır.

Empresyonizm; Claude Monet Pierre Auguste, Renoir, Alfred Sisley gibi ressamların 1860’lı yıllarda bir araya gelip grup oluşturmaları ve resimlerini sergilemeleriyle oluşmuş bir sanat akımıdır.

Renoir’ın “Bir gün Monet’nin paletinde siyah yoktu, onun yerine mavi kullandı, İzlenimcilik de böyle doğdu.” sözü oldukça dikkat çekicidir. Mavi Nilüferler (Resim 04.72), empresyonizm’in önde gelen eserleri arasındadır.

Resim. 04.72: Mavi Nilüferler, Claude Monet

Genel Özellikleri:

Atölye resmi yerine dönemin sanatçıları konularını gün ışığı altında büyük bir renk zenginliği içinde çalışmışlardır.

Işık altında gün boyu farklı renklere bürünen nesnelere önem verilmiş; su ve kar, ışığı yansıtıcı özellikleri nedeniyle en çok sevilen ve tercih edilen konuları oluşturmuştur.

Koyu renkler yerine ışığı en iyi biçimde yansıtan kırmızı, yeşil, mavi, mor ve turuncu gibi parlak, canlı, açık renkleri kullanmayı seçmişlerdir. Toplumun yaşama bakışını ve düşüncesini de etkileyen empresyonist sanatçılar yaşadıkları

çağın resmini biçimlendiren akademik kuralların ve konuların dışına çıkarak eserlerini meydana getirmişlerdir.

Mitolojik ve tarihsel konular yerine günlük yaşamdan seçtiklerini tuvallerine aktarmışlardır. Bunların başında en çok sevdikleri manzara ve eğlenen, neşe dolu insan topluluklarını betimledikleri tablolar gelmektedir.

Eserlerinde yaşadıkları dönemin yaşam biçimini kalabalık kahveleri ve kent görünümlerini işlemişlerdir. Empresyonizm izlenimlerin toplanmasına önem vermiştir. Boyaları karıştırmadan birbiri üzerine gelen fırça darbeleriyle kompozisyonlarında anlık görüntüleri tuvallerine geçirmişlerdir.

İşledikleri konuyu hep tuvalin ortasına yerleştirmek yerine yan ve köşelere kaydırmışlardır.

Yorum yapın