Rönesans Ressamları | Leonardo Da Vinci, Masaccio…

Rönesans dönemi ressamlarına bakalım.

>> GİOTTO Dİ BONDONE (Ciotto di Bondone) (1266-1337):

Resim. 04.37: İsa’ya Yas, Giotto

>> MASACCİO (Mazaçyo) (1401-1429):

Resim. 04.38: “Vergi Parası”, Masaccio

>> SANDRO BOTTİCELLİ (1445-1510): 15. yüzyıl sonunda Floransa sanatının en başarılı sanatçılarından ressam, desenci ve gravürcü Sandro Botticelli’dir. Resimlerinde büyük bir inceliğin egemen olduğu Botticelli, yalın çizgilerle yaptığı“Venüs’ün Doğuşu” adlı eserinde rüzgâr tanrısı Zephyros’un üflemesi sayesinde kıyıya gelen bir midye kabuğu içinde Venüs’ün doğuşu betimlenmektedir. Gerçekliğe hareket anlayışını getiren Botticelli, Floransa’da ailesinin korumasında sanat çalışmalarını sürdürdü.

Güçlü desenleriyle Dante’nin ünlü eseri “İlahi Komedya”yı resimledi. “Meryem ‘in Taç Giymesi”, “İlkbahar”, “Mars ve Venüs’ ve“Primavera” ünlü eserleri arasında yer almaktadır.

>> LEONARDO DA VİNCİ (1452-1519):

Resim. 04.41 Son Akşam Yemeği, Leonardo da Vinci
Resim. 04.42: Mona Lisa, Leonardo da Vinci

>> PAOLO UCCELLO (1397-1475): Ghiberti’ni yardımcılığını yapan Uccello, Venedik’te kaldığı yıllarda San Marco Bazilikası’nda mozaikçi olarak çalıştı. “Sir John Hawkwood’un Atlı Heyke li” freski ve Santa Maria de Fiore’nin vitrayları için çalışmalar yaptı. “Nuh’ un Yaşamından Sahneler” adlı freskleri hazırladı.

Resim. 04.43: San Romano Savaşı, Uccello

Gerçek   bir    perspektif ustası Uccello, “San Romano Savaşı” (Resim 04.43) adlı tablosunda renkleri savaş atmosferine gerçek dışı bir görünüm vermek amacıyla kullanmıştır.

Sanatçının ilgi çekici bir diğer tablosu da Paris’teki Saint George ve Dragon adlı tablosudur.

>> VECELLİO TİZİANO (1477-1576): Venedik Okulu’nun ustalarından olan Tiziano, Gentile ve Giovanni Bellini kardeşlerin atölyesine girdi. Resimlerinde öncelikli olarak doğa, güzellik, aşk ve mitolojik konuları işledi. Sanatçı, resimlerinde peyzaja önem vermiştir. Diğer İtalyan ressamları arasında renk ustası olarak tanınan Tiziano, parlak ve canlı renkleri eserlerinde daha çok kullanmıştır.

Yaptığı kompozisyonlarda insan figürleri üstünde ayrıntıyla durmuştur. Portre ressamı olarak yüzlerde gerçeği yansıtmıştır.

Çok tanınmış eserleri içinde yer alan “V. Charles (Karl) Portresi”nde insan figürü, kuşkucu, zeki, ne istediğini bilen ve yorgun bir durumda resmedilmiştir. Önemli eserlerinden bazıları “Urbino Venüsü”, “Kırdaki Konser”, “Bacchus (Baküs)”, “Tavşanlı Meryem” , ve “Defne”dir.

>> PİETER BRUEGHEL (Broygel) (1525-1569): 16. yüzyılın ünlü Flaman ressamı manzara resminde deneyimini artırmak için İtalya’ya gitti. Flaman köylülerinin günlük yaşam ve geleneklerini gerçekçi bir tarzda tablolarına yansıttı.

Bu yüzden “Köylü Brueghel” olarak da anılmaktadır. İlk resimlerinde Bosch’un etkisi görülen Brueghel, yeni bir perspektifle, resimlerinin kalabalık sahnelerinde, büyük bir hareketlilik ve karmaşa vardır.

Halkın yaşamındaki komik ve trajik sahneler resminin vazgeçilmez konularıdır. Birbirine Kılavuzluk Eden Körler, adlı tablosunda birbirine tutunur şekilde yokuş aşağı inen insanlar betimlenmiştir. “Asi Meleklerin Düşüşü” (Resim 04.44)

Resim. 04.44: Asi Meleklerin Düşüşü, Pieter Bruegel

“Karda Avcılar” (Resim 04.45) resmi, sanatçının manzaralarında, ayrıntılarda ortaya koyduğu özeni ve ustalığı yansıtmaktadır. Manzaralarının bir  özelliği de figürlerin değil, konunun ön plana çıkmış olmasıdır.

Resim. 04.45: “Karda Avcılar”

>> ALBRECH DÜRER (Albert Düfer) (1471-1528): Ressam, tahta baskıcısı, çizimci, gravürcü kimlikleriyle Alman Rönesans sanatının çok yönlü ve en büyük ustasıdır. Çocukluğunda babasının kuyumcu dükkanında çalıştı. Dinsel içerikli resimlerinin yanı sıra hayvan, bitki resimleri ve portreler de yapmıştır. “Kendi Portresi”ni (Resim ilk kez yapan ressam olma özelliği de taşıyan Dürer’in insan anatomi bilgisi kusursuzdur.

“Dört Kutsal Kitap Yazarı” adını taşıyan tablosunda her havarinin kendi kişilik özelliklerini yüzlerinde görmek mümkündür. Dürer’in diğer çalışmalarında hayvan ve manzaraları konu alan sulu boyalar da bulunmaktadır. “Kralların Secdesi”, “Melankoli”, “Süvari Şeytan ve Ölüm”, “Adem ile Havva”, “İncil Yazıcıları” ünlüdür.

HİERRONYMUS BOSCH (Jerome Boş) (1453-1516): Tuhaf hayvan, bitki ve yaratık şekilleri, hayal ürünü sembolleri resme resme dönüştürmeyi seçen bir sanatçı olan Bosch, eserlerinde ayrıntılara önem vermiş, zengin ve göze çarpan renkleri kullanmıştır.

Bosch, ilk eserleri arasında yer alan “Hokkabaz”da insanların deliliğe varan davranışlarının sonuçları anlatılmaktadır. Tablosundaki yüzlerde merak ve şaşkınlık ifadesi egemendir.

Bosch tabloları içinde en tanınmış olanlarından“Dünyevi Zevkler Bahçesi”nde (Resim 04.46) Adem, Havva, cennet, cehennem resmedilmiştir. Yaşadığı dönemde hayli yaygın bir ün kazanmış olan sanatçının en önemli çalışmaları arasında yer alan bu eseri, hem içerik hem de kompozisyon düzeni açısından Orta Çağ’a en bağlı olanıdır.

Resim. 04.46: “Dünyevi Zevkler Bahçesi”, Bosch

Dünyevi Zevkler Bahçesi’nde sol tarafta Adem ile Havva ve harikulade hayvanlar eşliğinde cennet betimlenmiştir. Tablonun ortasında pek çok çıplak figür, eşsiz güzellikteki kuşlar ve meyveler ile dünyevi zevkler; sağ tarafta ise günah işleyenlerin değişik şekilde cezalandırılışının gösterildiği cehennem vardır.

Bosch’un önemli eserleri arasında“Ot Arabası”, “Deliler Teknesi”, “Kralların Secdesi” bulunmaktadır.

Yorum yapın