Psikolojide Kullanılan Teknikler Kısaca Nedir

Psikolojide doğal gözlem, vaka ve anket çalışmaları gibi tekniklerden yararlanılır.

Doğal gözlem, araştırmacının olaya hiçbir etkide bulunmadan, olanı olduğu gibi doğal ortamında incelemesidir. Doğal gözlemin bazı sakıncaları vardır. Örneğin gözlenen olay aynı olduğu hâlde farklı beklentileri, eğilimleri ve anlayış biçimleri olan bilim insanları olaya farklı yorumlar getirebilirler. Ayrıca doğal gözlem çok zaman alır ve genellikle hemen kullanılacak bilgiler vermez.

Sistematik gözlem ise test ve anket gibi belli teknikler ve çizelgeler kullanılarak yapılan gözlemdir. Sistematik gözlem türünde nelerin gözleneceği, gözlemin yapılacağı yer, zaman, gözlem araçları gibi tüm koşullar önceden belirlenir. Bu gözlemle araştırmacı, konuyu kısa sürede, sistemli ve nesnel bir biçimde ele alarak daha kesin bilgiler elde eder.

Vaka çalışması, özellikle klinik psikolojide ruhsal sorunların tedavisinde ya da gelişim psikolojisinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknikte kişinin soy geçmişi, geçirdiği hastalıklar, yaşadığı önemli olaylar, okul, iş, evlilik yaşamı vb. konularda ayrıntılı bilgiler toplanır.

Anket, bilgi verecek kişinin, doğrudan kendisinin okuyarak yanıtlayacağı sorulardan oluşan soru kâğıtları kullanılarak yapılan bir araştırma tekniğidir. Anketten olabildiğince çok kişinin görüşlerini, kanılarını toplamak için yararlanılır. Anketin geçerliliği; soruların iyi hazırlanmış olmasına, cevaplayanların samimi olmasına, soruların kimlere uygulandığına ve elde edilen sonuçların ne ölçüde genelleştirilebileceğinin iyi bilinmesine bağlıdır. Günümüzde anket uygulamalarında posta, telefon ve İnternetten de yararlanılabilmektedir.

Yorum yapın