Popülasyon, Komünite ve Ekosistemler Arasındaki İlişki

Ekosistemlerden biri zarar gördüğünde diğer ekosistemler tarafından onarılır. Bununla birlikte çevre şartlarındaki değişimler ekosistemlerin yapısını ve komünitelerin tür çeşitliliğini değiştirir.

Canlıların habibatı ve yayılma alanı çok geniş olabileceği gibi çok dar bir alan da olabilir. Bir balina sürüsünün habibatı, okyanusların geniş bir alanı olabilirken kamçılı tek hücreli bir protista popülasyonunun habitatı, bir termitin bağırsağı olabilmektedir. Aynı habitatı kullanan farklı türler veya aynı türün bireyleri rekabet eder. Canlıların habitatı değişmez. Ancak bir ekosistemde aynı habitatı paylaşan türler zamanla değişebilir.

Habitatların zarar görmesi, popülasyonların yok olmasına neden olur. Bu da komünite ve ekosistemlere zarar verir. Her türün ekosistemlerde belirli bir görevi vardır. Ekosistemlerin devamlılığı, komünitelerin; komünitelerin devamlılığı ise popülasyonların devamlılığına bağlıdır.

 • Ekosistemlerin zarar görmesinin insan kaynaklı ve doğal nedenleri nelerdir?
 • Ekosistemlerin yok olması ne anlam ifade eder?
 • Tür sayısının her geçen gün azalması ekosistemleri nasıl etkilemektedir?

Bunlar, üzerinde düşünülmesi ve cevaplarının değerlendirilmesi gereken önemli sorulardır.

Popülasyon, Komünite ve Ekosistemler Arasındaki İlişki

 1. Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri Arasındaki İlişki
  1. Abiyotik Faktörler (Cansız Varlıklar) Nedir?
  2. Biyotik Faktörler Nedir? Biyotik Faktörler Kaça Ayrılır?
 2. Canlılardaki Beslenme Şekilleri
 3. Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı
 4. Madde Döngüleri ve Hayatın Sürdürülebilirliği Arasındaki İlişki
  1. Ekosistemlerin Sürdürülebilirliği Üzerine İnsan Faaliyetlerinin Etkileri Nelerdir?

Yorum yapın