Organik Tarım Nedir? Seracılık Nedir? Türkiye’de Seracılık

Organik tarım; insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal girdi kullanılmayan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olan tarımsal üretim biçimidir. Bu yöntem; hava, su gibi yaşamsal kaynaklarla birlikte doğadaki dengenin korunmasını da amaçlayan bir üretim şeklidir.

Organik tarımda ürünün ekilmesinden tüketiciye ulaştırılmasına kadar yürütülen işlemlerin hiçbirinde kimyasal madde veya tarım ilacı kullanılmamaktadır. Bu durum, aslında toplum sağlığının korunmasına yönelik atılmış ciddi bir adımdır.

Organik tarım yaygınlaştıkça tedavisi çok pahalı olan hastalıklara yakalanma oranları azalacak, dolaylı olarak ekonomi de bu durumdan olumlu etkilenecektir (Grafik 2.12).

Grafik 2.12 Türkiye’de yıllara göre üretilen organik tarım ürünlerinin miktarı (TÜİK)
Grafik 2.12 Türkiye’de yıllara göre üretilen organik tarım ürünlerinin miktarı (TÜİK)

Tarım ürünlerinin cam, plastik veya fiberglastan yapılmış, zemini üretime elverişli hâle getirilmiş özel mekânlarda yetiştirilmesine seracılık denir (Görsel 2.86). Seracılık faaliyetleri kış sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu yerlerde oldukça ekonomik şekilde yapılabilmektedir.

Görsel 2.86 Seracılık
Görsel 2.86 Seracılık

Türkiye’de seracılık Antalya, Mersin ve Adana gibi illerin kıyı kesimlerinde gelişmiştir. TÜİK verilerine göre 2000 yılında 3,7 milyon ton olan Türkiye’deki örtü altı sebze üretimi, 2016 yılında 7,1 milyon tona yükselmiştir.

Seralarda üretilen sebzeler başta domates olmak üzere biber, patlıcan, salatalık  ve karpuzdur. Türkiye’de TÜİK verilerine göre 2016 yılında 422 bin ton meyve üretimi gerçekleşmiştir.

BİLGİ HAVUZU
Jeotermal Sera Alanları
Jeotermal Sera Alanları

2013 yılı verilerine göre dünyada 10 bin
dönüm, Türkiye’de ise yaklaşık 3000 dönüm
jeotermal sera vardır. Şanlıurfa’daki
230 dönümlük jeotermal seradan Avrupa’ya
ihracat yapılmaktadır.

Türkiye’de Tarım

 

Yorum yapın