Öğrenmeyi Etkileyen Sosyokültürel Faktörler Nelerdir?

Öğrenme üzerinde sosyokültürel etkenler etkilidir. Her kültür bir eğitim sistemine sahiptir. Bu sistem, toplumun gelenek, dil, teknoloji, ahlak gibi ögelerinin farklı yollarla kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlar. Öğrenme, toplum gereksinimlerinin gerektirdiği yer ve zamanda coğrafi çevreye, ekonomik koşullara göre yapılır.

Geçmişin sanayi toplumlarında bilgili insan, her şeyi bilen kişiydi. Eğitim daha çok var olan bilgi birikiminin modern usullerle de olsa yeni yetişen kuşaklara aktarılması olarak görülüyordu. Bugünün toplumlarında ise öğrenme yöntemi ve öğrenmenin anlamı çok farklıdır.

Bilgisayar, İnternet gibi gelişmiş iletişim teknolojileri öğrenmede okulun rolünü farklılaştırmıştır. Okul, bilgi öğreten değil, öğrenmeyi öğreten bir yer hâline gelmiştir. Bilgili insan anlayışı da değişmiştir.

Günümüzün bilgi toplumlarında bilgili insan; bilginin farkında olan, ona ulaşmanın yollarını bilen, ulaştığı bilgiden yenilerini üreten ve bunları sorun çözmede kullanabilen kişidir. Böyle kişilerin yetişmesi için toplumlar çok kanallı, teknolojiyi kullanabilen ve iş birliğine dayalı bir öğrenme sürecine ağırlık vermektedir.

Bilgi çağında ileri düzeyde eğitim görmüş kişiler bile yaşam boyu öğrenme süreci içinde bulunmalıdır. Çünkü bilgi toplumu her an bireyin eksikliklerini tamamlamasını gerektirmektedir. Geleneksel sistemde insanlar belli bir okuldaki öğrenim süresini bitirdiklerinde eğitim biter. Bilgi toplumunda bitmiş eğitim diye bir şey yoktur. İleri düzeyde eğitim gören kişilerin bile okula gereksinimi vardır. Bu okullar bilgiyi hem içerik hem de süreç olarak aktaracaklardır.

Yorum yapın