Öğrenilmiş Çaresizlik Nedir?

 

Öğrenme, tekrar ya da yaşantı sonucu davranışta meydana gelen, yeni davranışlar kazanma şeklinde ortaya çıkan devamlı bir değişikliktir.

Bireyin davranışlarının büyük çoğunluğu öğrenmeyle kazanılır. Bu nedenle insan yaşamında öğrenmenin rolü büyüktür. Öğrenmenin kaynağı; eğitim, öğretim ve geçmiş yaşantılarımızdır. Öğrendiklerimiz, kendi yaşantımıza ve başkalarının geçmiş deneyimlerine dayanır.

Buna göre doğuştan gelen, niçin yapıldığı organizmanın kendisi tarafından da bilinmeyen ve türün tüm bireylerinde aynı şekilde görülen kalıtsal davranışlar olan içgüdüsel davranışlar öğrenme değildir. Dıştan gelen bir uyarım sonucu bu uyarı beyne iletilmeden verilen ani yanıt olan reflekslerin de öğrenmeyle ilgisi yoktur.

Çünkü bunlarda yeni davranışların kazanılması; eğitim, öğretim ya da geçmiş yaşantılar sonucu elde edilme özellikleri yoktur.

Yorum yapın