Nüfus Artışı ve İşsizlik Nedenleri?

Endüstriyel gelişmelere paralel olarak sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi, dünya nüfusunda hızlı bir artışa yol açtı.

Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde yaşanan nüfus artışı ile birlikte 2050’lerde dünya nüfusunun on milyara yaklaşması beklenmektedir.

Gelişmiş ülkelerde 0,5 civarında olan nüfus artış hızı, az gelişmiş ülkelerde yaklaşık 2,5 seviyesindedir. Bu veriler az gelişmiş ülkelerdeki sınırlı kaynaklarla da birleşince bu ülkelerde işsizlik, şiddet, göç ve bunlara bağlı olumsuzlukları yaratmaktadır.

Bu durumun etkileri tüm dünyaya da yansımaktadır. İşsizlik sorununun yaşanmasının bir diğer nedeni de üretim sektöründe teknolojik gelişmelerin kullanılmasıdır.

Tablo 5.14: 1950-2015 Dünya İçin Toplam Yıl Ortası Nüfusu

Yıllar Dünya Nüfusu (Bin) Yıllık Büyüme Oranı (%)
1950 2.557.628 1,458
1960 3.042.878 1,346
1970 3.712.338 2,09
1980 4.450.929 1,865
1990 5.287.866 1,569
2000 6.090.319 1,26
2010 6.866.054 1,127
2015 7.253.260 1,06

Dünya Nüfusu 2065’te On Milyar Oluyor

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre 2065’te dünya nüfusunun on milyara ulaşması bekleniyor. 1800’lere kadar dünya nüfusu daha bir milyara ulaşmamıştı. Yüz yıl sonra dünya nüfusu bir milyar daha arttı. Son bir milyarlık artış ise sadece on üç yıl içinde yaşandı. Dünya nüfusunda yıllık büyüme oranı düşüş gösterse de nüfus artışının hız kesmesi beklenmiyor. (www.esa.un.org) (Düzenlenmiştir.)

Dünyada nüfus hızla artmaktadır

Yorum yapın