Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği ve Kurucuları

Osmanlı Döneminde kurulan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nden sonra, 1929’da Müstakil Ressam ve Heykeltıraşlar Birliği kurulmuştur.

Cumhuriyet Döneminin ilk sanat derneği ve sanatçı grup hareketidir. Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarını yaşayan bu sanatçılar, Türk resim sanatında yeni bir dönemin öncüleridir.

Kurucuları arasında Refik Epikman, Nurullah Berk, Cevat Dereli, Mahmut Cüda, Ali Avni Çelebi ve Hale Asaf bulunmaktadır.

Cevat Dereli (1901-1989): İnsanı konu aldığı resimleri ve manzaraları ile ünlenen ressam, Sanayi-i Nefise Mektebini bitirdikten sonra Paris’e gider. Türkiye’ye döndükten sonra gerçekleştirdiği ilk manzara resimlerinde izlenimci etkiler dikkat çekicidir. İstanbul manzaralarına ağırlık veren sanatçı, çalışmalarında yumuşak biçimlere yönelmiştir. 1950’lerden sonra başlayarak “Buğday Eleyenler”de olduğu gibi resimlerinde yer yer geleneksel minyatür etkileri vardır.

Daha sonraki eserlerinde çizgileri giderek yalınlaşır, renkleri ise daha açık tonlardadır. Son eserlerinde daha yalın bir anlatıma ulaşan ressamın, “Balıkçı Dükkanı”, “Bursa Manzarası”, “Hasat”, “Balık Pazarı”, “Adalar”, “Balıkçılar” (Resim 04.10) adını taşıyan eserleri en tanınmış olanlarıdır.

Resim. 04.10 Balıkçılar, Cevat Dereli

Hale Asaf (1905-1938): Berlin Akademisinde eğitim gördükten sonra Paris’e yerleşen sanatçı, daha çok portre çalışmıştır. Kendi portrelerinin çoğunda Art Deco modasını izlemiştir. Manzara ve ölü doğaları da vardır.

Manzaraları arasında en büyük grubu“Bursa Görünümleri” oluşturur. Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliğinin tek kadın üyesi olan sanatçının İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzelerindekilerin dışında eserlerinin büyük bir bölümü özel koleksiyonlara dağılmıştır.

Resimlerinde Fransız Fovist Ressam Henri Matisse ‘in etkileri de görülen Hale Asaf’ın önemli eserleri arasında “Eşinin Portresi”, “Bursa Manzarası”, “İsmail Hakkı Oygar Portresi” (Resim 04.11), “Babasının Portresi” en önde gelenleridir.

Resim. 04.11: İsmail Hakkı Oygar Portresi, Hale Asaf

Yorum yapın