Müdafaayı Hukuk Kadınlar Şubesi Kısaca

Bu cemiyet, Millî Mücadele Dönemi’nde 10 Aralık 1919 tarihinde Mevlevi Şeyhi Amil Çelebi’nin eşi Zekiye Hanım tarafından Kastamonu’da kurulmuştur.

Müdafaayı Hukuk Kadınlar Şubesi, Millî Mücadele’nin önemini anlatmak için çeşitli konferanslar düzenliyor ve gösteriler yaparak halkın işgalci güçlere karşı bilinçlenmesi için yoğun bir faaliyet yürütüyordu.

Ayrıca halktan topladığı yardımları cepheye ulaştırıyordu. Diğer yandan da hazırladığı telgraf metinlerini işgalci devletlerin başkanlarının eşlerine gönderiyor ve Türk milletine reva görülen haksızlıkları anlatıyordu.

Millî Mücadele sırasında şehit olan askerlerin ailelerine yardım ediyor ve ihtiyaçlarını karşılıyordu. Müdafaayı Hukuk Kadınlar Şubesi, 15 Ocak 1920 tarihinde İngiltere Başbakanı Loyd George’nin (Corç) İstanbul ve Boğazlar ile ilgili söylediklerini kınamak amacıyla Kastamonu’da büyük bir miting düzenledi.

Burada cemiyetin başkanı Zekiye Hanım, bütün halkı işgalci güçlerle mücadeleye çağırdı. Bu toplantıda insan haklarının önemine vurgu yapıldı ve yurdumuzun işgalci devletlerden kurtarılması için yapılması gerekenler anlatıldı.

Özellikle de Osmanlı Hükûmetine ve yabancı devletlere, işgalleri kınayan telgrafların çekilmesi kararlaştırıldı. Toplantının sonunda İtilaf Devletlerinin başkanlarının eşlerine bir telgraf çekilmesine karar verildi. Bu telgrafı okuyalım.

“Türk milletinin kadınlı erkekli savaşlarda can vermeyi asla düşünmeyeceğini, eğer silah ve cephanemizin bulunmadığına ümit bağlanıyorsa, düşmanları tırnaklarımızla boğacağımızı ve gerekirse toprağın üstünde şerefsiz yatmaktansa, toprağın altında kahramanca yatmayı tercih edeceğimizi bildiririz.” (www.atam.gov.tr)

Yorum yapın