Mısır Sanatı | Mısır Mimarisi – Saraylar

Afrika’nın kuzeydoğusunda bulunan Mısır, Tarih Öncesi Çağlar’dan başlayarak büyük bir kültür süreci yaşamıştır.

Yaşamlarında sanatın önemli bir yer tuttuğu Mısırlılar verimli bir coğrafyada yaşıyorlardı. Mısır’da insanlar Yontma Taş döneminden başlayarak Nil Vadisi’nde ilk önce taş, sonra da madenleri kullanarak sayısız kültürler meydana getirmişlerdir.

İlk uygarlık izlerinin MÖ 4500’e kadar indiği Mısır tarihi Eski İmparatorluk, Orta İmparatorluk ve Yeni İmparatorluk başlıkları altında üç ana dönemde incelenir.

Karnak

Mısır Mimarisi (Mezar, Tapınak, Saray)

Günümüz yaklaşık 6 bin yıl önce, Nil ırmağı boyunca uzanan vadilerde yeni bir uygarlık görülmeye başlanmıştır. Bu yeni uygarlık tarımsal düzeni, kent kültürünü, kara ve deniz ticaretini, su kaynaklarından faydalanmayı, hiyeroglif başta olmak üzere çeşitli yazı türlerini kullanmayı biliyordu.

Mısır için su her zaman çok önemli olmuştur. Ticaret, balıkçılık ve çeşitli ulaşım türleri Nil Nehri üzerinde yapılıyordu.

Resim. 03.07: Mastaba duvarlarında yer alan resim örneği

Saraylar

Mısır sarayları düzensiz bir plan ve dayanıklı olmayan malzemelerle inşa edildiğinden günümüze kadar gelememiştir.

Ahşap, kerpiç ve tuğladan yapılmış saraylar hakkındaki bilgiler dönemin resim ve kabartmalarında yer alan tasvirlerden edinilmektedir.

Saraylar, kral ve ailesinin konut olarak kullandığı, saray görevlilerinin evleri, tanrılar ve kralın tanrılarına adanmış tapınakları içine alan ise yapılardan meydana gelmiştir.

III. Amenofis’in Malkatta’da, IV. Amenofis’in Akhenaton sarayları Mısır uygarlığının sivil mimari örneklerindendir.

Yorum yapın