Mezolitik Çağda Anadolu (Orta Taş Çağı/MÖ 10.000-8000) | Beldibi Mağarası

Orta Taş Çağı da denen Mezolitik Çağ, MÖ 10. binde Buzul Çağı’nın sona ermesi ve daha yumuşak yeni iklim koşullarına geçilirken başlar.

Bu çağda köpek evcilleştirilmiş, yontma taştan küçük boyutlarda delgi aletleri yapılmıştır. Balta, havan, havan eli, ezme ve öğütme taşları gibi sürtme taştan ilk aletlerin ortaya çıkması, ok ve yayın yoğun kullanılması da bu çağa rastlar.

Ayrıca Mezolitik Çağ’da sanat, mağaraların iç duvarlarından çıkıp dış kaya yüzeylerine yayılmıştır. Bir önceki döneme göre daha çeşitli ve daha kullanışlı olan çakmak taşlarından yapılma küçük aletler olan mikrolit, bu dönemin en özgün eseridir.

Bu dönemde Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaralarında yerleşimler görülmüştür.

Beldibi Mağarası

Beldibi Mağarası: Antalya’daki mağaranın duvarlarında şematize insan, dağ keçisi ve hayvan figürleri ilgi çekicidir. Mağaradaki buluntular arasında deniz hayvanı kabukları, iyi fırınlanmamış çanak çömlek parçaları, dar ağızlı kaplar, çakmak taşından mikro kalemler, saplı uçlar, bıçaklar, ok uçları ve orak-bıçak dikkat çekicidir.

Ortaya çıkarılan buluntular burada yaşamış insan topluluklarının avcı ve toplayıcı olduklarını göstermektedir.

Yorum yapın