Manyas Kuş Cenneti

Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Manyas Gölü, Türkiye’nin “kuş cenneti” olarak bilinir. 1959 yılında millî park olarak ilan edilen Kuş Cenneti Millî Parkı, 1976 yılında Avrupa Konseyi’nce iyi korunan ve yönetilen koruma alanlarına verilen “A” sınıfı diploma ile ödüllendirilmiştir.

Alan, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi listesine dâhil edilmiştir. Göl, aynı zamanda 1981 yılında I. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Geniş ve sığ bir tatlı su gölü olan Manyas   Gölü; sahip olduğu bitki örtüsü bakımından sazlık alanlar, subasar çayırlar, makilikler ve subasar söğüt topluluklarından oluşur.

Manyas Kuş Cenneti

Manyas Gölü; hemen her mevsim kuşların barınmalarına imkân veren ılıman iklim koşullarına sahip olması, değişik türlerin beslenmesi, barınması ve güven içinde kuluçkaya yatmasına uygun habitatların bulunması; böcek, solucan, kurbağa, balık gibi besin maddelerince zengin olması nedeniyle kuşlar için ideal bir ortam hâline gelmiştir.

Bugüne kadar yapılan gözlemler neticesinde göl ve çevresinde tespit edilen 266 kuş türünden 22 türü bazı yıllar, 66 türü ise her yıl bu alanda kuluçkaya yatmaktadır. Tüm Avrupa için nesli tehlike altında olan türler listesinde bulunan tepeli pelikan ve küçük karabatak türleri, alanda sayı olarak kayda değer bir üreme göstermektedir.

1960’ların sonunda yapılan kuş sayımlarında 60 000’e yakın su kuşu belirlenmiş olmasına rağmen 2005 yılında yapılan sayımlarda 13 087, 2010 yılında ise 19 728 su kuşu tespit edilmiştir.

(www.ormansu.gov.tr)

Yorum yapın