Mahatma Gandhi Kimdir? Hindistan’ın Siyasi ve Ruhani Lider (1869-1948)

Mahatma Gandhi; Hindistan bağımsızlık mücadelesinin siyasi ve ruhani lideridir. Şiddet içermeyen direniş ya da pasif direniş anlamına gelen “satyagraha” felsefesinin öncüsüdür.

Londra’da hukuk eğitimi almış, Londra ve Hindistan’ın Bombay kentinde avukatlık ve öğretmenlik yapmıştır. Güney Afrika’ya gidip oradaki Hintliler için mücadele etmiştir.

Mahatma Gandhi

1906’da başlayan İngiltere-Zulu savaşında Askere Alma Yasası’nın değiştirilmesi, Hintlilerin de askere alınması için mücadele etmiştir. Bu yolla Hintliler için yurttaşlık hakkı elde etmeye çalışmıştır. 1918’de toprak zenginlerine ve vergilerine karşı mücadelesi sonucunda birçok hak elde edilmesini sağlamıştır.

Bu olaydan sonra halk, ona yüce ruh anlamına gelen “Mahatma” ve baba anlamına gelen “Bapu” unvanlarını vermiştir. 1921’den itibaren Hint Ulusal Kongresi liderliğini yürütmüştür. 1930’da tuz vergisine karşı ünlü 400 km’lik yürüyüşünü gerçekleştirmiştir. Onun mücadele felsefesinde “iş birliği yapma” ve “barışçıllık” esastı.

II. Dünya Savaşı’na karşı çıkmıştır. Savaş sırasında bağımsızlık mücadelesini devam ettirmiştir. 1947’de Hindistan’ı bağımsızlığına kavuşturmuş ancak 1948’de öldürülmüştür. Martin Luther King’i, Mandela’yı ve Einstein’ı çok etkilemişti. “Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir.” sözüyle yeni pasif direnişin sembolü olmuştur.

Yorum yapın