Laiklik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Laiklik ilkesinin uygulanması ile din işleri devlet işlerinden ayrılmış ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştır.

Ülkede hukuk birliği gerçekleştirilmiş, tüm yurttaşlar yasalar önünde eşit duruma gelmiştir. Laiklik ilkesi, yurdun her yanında bireylere birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.

Atatürk, çalışma arkadaşı İzzettin Çalışlar’ın kızının düğün töreninde (1933)

Ülke genelinde toplumsal huzur ve barışın sağlanmasında Atatürk’ün ortaya koyduğu laiklik ilkesi önemli rol oynamıştır.

Ülkemizde sağlanan barış ve hoşgörü ortamı millî birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkılar sunmuştur. Yurttaşları inançlarına göre değerlendirmediği ve hukuk önünde herkesi eşit gördüğü için bireyler arasında ayrım yapılması söz konusu değildir. Bu durum millî birlik ve beraberliğin güçlenmesine, sosyal barışın sağlanmasına ve iç huzurun devamına büyük katkıda bulunmaktadır.

Laiklik, Türk milletine yeni bir yaşam biçimi getirmiş, çağdaşlaşma ve gelişmenin yolunu açmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesi ile Türk kadınına sosyal ve siyasal haklar verilmiş, milletin devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olması temin edilmiştir.

Bütün bireylerin yasalar karşısında eşit işlemlere tabi tutulmaları benimsenmiştir. Böylece millî birlik ve beraberlik güçlendirilmiştir. Laiklik ilkesi, yurdun her yanında vatandaşlara huzur ve barış içinde kardeşçe yaşanacak bir ortam hazırlamıştır.

Atatürk, Adana Kız Enstitüsünde öğrencilerle ders dinlerken (1937)

Laiklik, Türk milletine yeni bir yaşam biçimi getirmiş, kalkınma ve gelişmemize önemli katkılarda bulunmuştur. Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik; yeni bir yaşam biçimi, dünya ve toplum sorunlarına akılcı, bilimsel bir bakış açısıdır.

Laiklik, aklın ve düşüncenin özgürlüğünü esas kabul ederek Türk milletinin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuştur. Ülkemizde sağlanan özgür ortamda bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Eğitimin akıl ve bilime dayandırılması, kadın haklarının tanınıp kadın-erkek eşitliğinin her alanda gerçekleştirilmesi laiklik sayesinde olmuştur.

Laiklik ilkesi, Türk Devleti’nin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirmiştir. Bilimsel esaslar ve modern teknolojinin etkili bir biçimde kullanılmasına olanak tanımıştır. Toplum yaşamındaki bütün kurumların çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlayarak inkılapçılık ilkesini desteklemiştir.

Yorum yapın