Küreselleşmenin Etkileri Nelerdir?

Küreselleşme; endüstri alanında gelişme ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla siyasi, kültürel ve ekonomik düzeydeki çok yönlü toplumsal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşmasıdır.

Bu olgu, bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeyle birlikte ticaret, ulaşım, haberleşme, sanat ve spor alanlarında çok boyutlu gelişmeler meydana getirdi.

Uluslararası borsa (ABD)

Küreselleşme ile beraber toplumlar arası ilişkiler gelişti; mesafeler kısaldı. Olağanüstü miktarda bilgi ve haber anında kitle iletişim araçları ile kamuoyuna iletilmektedir. Böylece siyasal, kültürel ve sportif alanlarda meydana gelen gelişmeler anında izlenebilmekte, bu gelişmelerin etkisi de ülke sınırlarını kolayca aşabilmektedir.


Büyük spor organizasyonları (Olimpiyatlar, FİFA Dünya Kupası, Wimbledon Tenis Turnuvası vb.) uluslararası ticari firmaların uluslar üstü bir kültür olarak piyasaya girme çabalarında çok önemli bir yer tutar. Toplumları birbirine yakınlaştıran büyük spor organizasyonları aynı zamanda yüksek ekonomik kazançlar da sağlamaktadır. 1980’lere kadar ev sahibi toplumlara önemli bir ekonomik yük getiren büyük spor organizasyonları, 1984’deki Los Angeles (Los Encılıs) Olimpiyatları’ndan itibaren önemli bir kazanç kaynağına dönüşmüştür. Örneğin 1996’daki Atlanta Olimpiyatları 5.1 milyar dolarlık hareketlilik getirmiş, 77.000 kişiye iş yaratmıştır. (www.sporbilim.com) (Düzenlenmiştir.)

Rusya Kış Olimpiyatları’ndan (2014)

Bilgi paylaşımı, mal, hizmet ve veri alışverişinin artmasıyla kendini gösteren küreselleşme, ekonomi alanında da ulusal sınırları kaldırdı. Gümrüksüz serbest bölgeler oluşturuldu. Avrupa ve Amerika merkezli kurulan Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) dünyanın her yerinde üretim sürecine katıldılar.

Böylece sermaye ulusal olmaktan çıktı, küresel bir olguya dönüştü. Küreselleşme en genel anlamıyla Batılı devletlerin sermaye ve kültür yoluyla dünyaya açılması sonucunu doğurdu. Teknolojik ilerleme ve kültürel etkileşim, gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkın artmasına yol açtı.


Küreselleşmenin yaygınlaşmasının nedenlerinin başında kitle iletişim araçlarının kullanılmasının hız kazanması yatmaktadır. Örneğin günümüzde küreselleşmenin baskın kültürü olan Amerikan kültürünün ve yaşam tarzının bilinirliğinin artmasındaki en büyük etkenlerden biri, bu ülkedeki dev müzik ve sinema endüstrileridir.


Küreselleşmenin etkisiyle müzik, spor, sinema gibi birçok etkinlik tüm dünya ülkelerinin katıldığı ve izlediği bir boyuta ulaştı. Uluslararası festivaller ve yarışmalar, gerek ekonomik kazanç gerekse toplumların birbiriyle iletişim kurmalarında önemli bir yer tuttu.

Yorum yapın