Kur’an’da Karı-Koca İlişkileri Nasıl Anlatılır?

İslam dininde önce kadın ve erkekten değil “insan” kavramından söz edilmektedir. Kur’an’da “Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık.” buyrulur. Erkek ve kadın tek başına eksik “nakıs” varlıklardır. Onlar tek başına yapamayacakları işleri birlikte yaparlar ve böylece “insanı” ortaya çıkarırlar.

Evlilikte kadınlık ve erkeklikten önce “insanlık” önde gelir. Kur’an’ın hitabı insanadır. Peygamberlerin mesajı hiç bir fark gözetmeden bütün insanlaradır. Evliliğin temelinde insanın yaratılışı yatmaktadır. Evlilik, insan neslinin devamı, yenilenmesi ve insanın ferdi ve sosyal olarak kendini ifade etmesi için gerekli olan bir kurumdur. Buna göre de İslam aileye çok önem vermiş, onu bütün sosyal müesseslerden üstün tutmuştur. Aileye “güven ve istikrar kaynağı” gibi bakmıştır. Dinimiz karı-koca arasında bazı haklar tesis ederek bu haklara uyulmasını istemiş, özetle şöyle buyurmuştur:

Kadınların hakkına riayet etme konusunda Allahtan korkun! Çünkü siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namus ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal ettiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile yuvasını sizin hoşlanmadığınız kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi yatağınıza alsalar, onları hafif şekilde dövüp bu işten uzaklaştıra bilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde çeşitli giyim ve yiyeceklerini temin etmenizdir.”

Kur’an’da Karı-Koca İlişkileri Nasıl Anlatılır

İslam öncesinde ve İslam’da ailede en hassas konulardan biri de kadın konusudur. Kur’an-ı Kerim bu konuda büyük değişiklikler getirmiştir. Kur’an kadın ve erkek arasında fark koymamıştır. Kadınlara emrettiğini erkeklere de emretmiştir. İnsan cinsinin bir bireyi olan kadın, insan soyunun devam etmesini temin eden ve çocukları terbiye eden esas faktördür. Kur’an kadına sosyal, iktisadi, medeni ve siyasi haklar vermiş, onlarla güzel muamele edilmesini emretmiştir. İslam’ın gelişi ile kadınlar da erkekler gibi inanma, inandıklarını yaşama, ibadet etme haklarına sahip olmuşlardır.

Kur’an aileyi sadece erkek tarafından akrabalık sistemi olan “asabe”ye mahkûmluktan kurtarıp, ona yeni bir şahsiyet kazandırdı. Hukuki yönden hiç bir şeye sahip olmayan kadını ailenin tam yetkili üyesi ilan etti ve onu hukukla destekledi. Kadın önceleri sahip olmadığı miras hakkına kavuştu. “Mehir” kızın ebeveynine değil, direkt kendine verildi. Verilen bu Mehir’den maksat kadının müstakil iktisadi güce sahip olmasıydı. Kadının kocası üzerindeki haklarından biri, erkeğin ev işlerinde eşiyle istişare etmesidir.

Erkek eşinin birçok noksanlarına karşı göz yummalıdır. Özellikle kadının bu noksanlarını örtecek şekilde güzelliği ve İyi taraflarının olduğu da unutulmamalıdır. Peygamberimiz (s.a.s.) ümmetini bundan haberdar ederek şöyle buyurmuştur: “Hiç bir mümin erkek, mümin bir kadına nefret etmesin! Eğer onun bir özelliğini beğenmezse, diğer bir özelliğinden razı olur.”

Kadının erkek üzerindeki haklarından biri de, erkeğin kadına hoş davranmasıdır. Kur’an-ı Kerimde: “Erkeklerin kadınlar üzerinde olan hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” buyrulmaktadır. Bu hakları belli bir zamanla mukayese ederek tayin etmek doğru değildir. Aksine, sosyal hayatın değişmesine ve gelişmesine paralel olarak bunları da geliştirmek mümkündür. Allah bu konuda Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur: “Kadınlarınızla iyi geçinin. Onlardan hoşlanmayıp tiksinseniz; hoşlanmadığınız bir şeyde, Allah birçok hayır takdir etmiş olabilir.”. Gözünüz nefislerinizin heves ettiği şeylerde değil, kendiniz için hayırlı olan şeylerde olsun.

Dinimizde kadının erkek üzerinde hakları olduğu gibi erkeğinde kadın üzerinde önemli hakları vardır. Bir kadın eşine karşı sorumlu olduğunu düşünerek evini elinden geldiği kadar temiz tutmalıdır. Eşinin haklarını korumalı, emirlerine itaat etmeli, onun izni olmadan evden çıkmamalı, onun izni olmadan eve yabancı insanları getirmemeli, malını israf etmemeli ve her türlü ihanetten uzak durmalıdır.

Kadının dikkat edeceği önemli hususlardan biri de çocuklarını iyi terbiye etmek, ilmini, başarısını ve yeteneğini geliştirmesidir. Bununla beraber kocasıyla olan ilişkisini güzelleştirmelidir. Aslında kocasını mutlu etmeye çalışan kadın aynı zamanda kendini mutlu etmiş olur. Yukarıda açıklanan ayet ve hadislerden görülüyor ki, Allah Kur’an-ı Kerimde karı-koca arasındaki ilişkilerin şeklini göstermiş ve İslam’a uygun bir biçimde ailenin nasıl kurulacağını bildirmiştir.

Yorum yapın