Kur’an’da Ailede İdarecilik Meselesi

Bildiğimiz gibi, erkek ve kadın her ikisi aynı zamanda aile idareciliğini üzerine alamazlar. Böyle olursa masraf olur ve ailede düzensizlik başlar. Aile içerisindeki düzenin devam etmesi için bir idareciye ihtiyaç vardır.

Sosyal hayatta erkek, arkadaşı ve ailesi ile ilişkili problemlerden mesuldür. Kur’an’da bu konuda şöyle buyruluyor: “Erkekler kadınlar üzerinde idareci ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah’ın bazı insanlara bazılarından daha çok nimet vermesi ve erkeklerin Mehir verme, aile nafakasının üzerine düşmesidir.”. Bu ayetin inmesine Peygamberimizin (s.a.s.) dönemindeki şu olay sebep olmuştur.

Kur’an’da Ailede İdarecilik Meselesi

Şöyle ki, bir gün bir kadın babası tarafından Peygamberimize (s.a.s.) getirilerek kocasının ona vurduğu şikâyet edilir. Peygamberimiz (s.a.s.) de kadının kocasına kısas tatbik edilmesini emrettiği zaman Allah bu ayeti indirdi. Peygamberimiz (s.a.s.) de bu hükümden vazgeçerek kadını geri gönderdi.

Allah erkekleri kadınlara Mehir verip, onların nafakalarından mesul olduklarına göre onlardan bir derece üstün tutmuştur. Erkekler mirası kadınlardan çok aldıklarına göre itiraz olmasın diye Allah erkekleri onlara Mehir verip, nafakasını temin etmekle mesul tutmuştur. Bu yönüyle bakıldığında aralarında olan bu farklılıklar hiç yokmuş gibi görünüyor. Ayette, erkek cinsinin kadın cinsine olan üstünlüğünden söz edilmiştir.

Bu her bir erkeğin her bir kadından üstünlüğü manasına gelmez. Öyle kadınlar vardır ki, bilgide, işte, beden gücünde birçok erkekten üstündür. Unutulmamalıdır ki, kadınların da erkeklerden üstün tarafları vardır. Çocuk büyütmede, merhamet ve şefkatte kadın erkekten üstündür. “Allah bazı insanları bazılarından üstün kılmıştır.” ayetinde buna işaret edilmektedir.

Allah aynı zamanda, aileyi idare etmek, çalışıp çocuklarının nafakasını temin etmek, onları düşmandan korumak için erkeği beden yönünden daha üstün yaratmıştır. Kadını da çocuklarını emzirsin, güzel terbiye versin ve aileye huzur katsın diye erkekten üstün yaratmıştır. Ayetteki, önemli hikmetlerden biri de Allah’ın (c.c.) kendilerine bahşettiği bu güçten dolayı erkekler kadınlardan üstün tutulmuş ve idareciliğe layık görülmüştür.

Erkekler ailedeki bu idarecilik sayesinde üzerlerine düşen sosyal ve ailevi sorumluluklarını yerine getirirler. Erkeği kadından üstün tutan cihetlerden biri de bazı sosyal vazifelerdir ki, bu işleri ancak erkeklerin yerine getirmesi, hem dini, hem de örf cihetinden uygun görülmüştür. Aile içerisinde erkeğe verilen bu salahiyet evlilik bağını meydana getirme teşebbüsünde koca olması itibarıyla daha mantıklıdır.

Yorum yapın