Kur’an-ı Kerim’in Aile Fertleri Arasındaki İlişkilere Bakışı Nasıldır?

Toplum içerisinde yaşayan insanlar birbirleriyle dost ve kardeş ilişkisi içerisinde olmalıdırlar. Bu ilişkilerin devamlı ve canlı tutulması toplumda arzulanan dostluk, kardeşlik, sevgi ve sulh meydana getirir.

Dinimiz de bizden birbirimizle iyi ilişkiler içerisinde olmamızı, af yolunu tutmamızı, iyilikte yardımlaşıp kötülüğe karşı çıkmamızı, nezaket kuralları içerisinde karşılıklı haklara saygı göstererek yaşamımızı devam ettirmemizi tavsiye ediyor. Kur’an-ı Kerimde bu konuda da şöyle buyrulur: “Siz iyilikte yardımlaşın, kötü amellerde ise yardımlaşmayın.”

Kur’an-ı Kerim’in Aile Fertleri Arasındaki İlişkilere Bakışı Nasıldır

Müslüman insanlara iyi davranan ve kendisiyle de iyi ilişkiler kurulan insandır. Ancak insanların akıl, yetenek, edep ve medeniyet seviyeleri ve aldıkları eğitim birbirlerinden çok farklıdır. Bunlar dikkate alındığında beşeri ilişkilerimizi geliştirip toplum hayatımızı bir düzene koyarsak, hasretinde olduğumuz sevgi, kardeşlik ve barış gibi güzel özellikler kendiliğinden meydana gelecektir.

Toplumların ve milletlerin mutlu olmaları anne, baba ve çocuklardan oluşan “evlilik akdiyle” hukuki bir zemine oturan ailenin mutlu olmasına bağlıdır. Birbirine yabancı insanları bir araya toplayarak onları nikâh akdiyle dini ve hukuki yönden birbirine bağlayan ve her birine farklı vazifeler vererek topluma kazandıran aileler, fertlerin, toplumların ve milletlerin ahlakını, davranışını, mutlu veya mutsuz olmasını sağlayan ilk müessesedir. Bu müessesenin dayanıklı olması onu meydana getiren fertlerin karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde kendilerine düşen sorumluluklarını samimiyetle yerine getirmelerine bağlıdır.

Ailelerin her zaman mutluluk içerisinde yaşayacağına teminat verilemez. Dünya hayatı bütün zorluk, külfet ve meşakkatleriyle bazen aileler üzerinde olumsuz tesirler gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında bazı Kur’an ayetlerinde “Çocuklar ve malların fitne” olarak değerlendirildiğinin şahidi oluyoruz. Ancak temelde esas olarak almamız gereken gerçek, karı ile koca yaratılmasında birbirleriyle sükûnete, huzura kavuşmaları” ve “malların ve çocukların dünya hayatının ziyneti olmasıdır.” Aile fertlerinin karşılıklı hak ve görevleri sağlam denge üzerine oturtulduğu zaman birçok sorun çözülmüş olur.

Kur’an’da şöyle buyrulur: “Ey insanlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan çekinin ama bağışlayarak kusurlarını yüzlerine vurmazsanız bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” Ayetteki “düşman” ifadesi düşman tehlikesinden uzak durulması ve çocuklarla olan ilişkilerde onlardan gelecek fitne ve fesada yol verilmemesi, aynı zamanda talim-terbiyelerinde dikkatli ve sorumlu olunması emredilmiştir.

Yorum yapın