Kültür-Sanat İlişkisi | Sanat-Toplum İlişkisi

Kültür-Sanat İlişkisi

Kültür, bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi birikimlerinin tümüdür.

Bir toplumun uygarlığı, eğitimi, üretimi ve sanatı o toplumun kültürüdür. Kültür, hayatın ögeleri ile ilişkilidir. Bu nedenle sanat ve kültürü birbirinden ayrı tutamayız.

İnsan kendi kültürel mirasını, birikimini öğrenir, yaşatır ve kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarır. Böylece toplumun kültürü, sanatı, eserleri gelişerek geçmişle gelecek arasında bir köprü işlevi olma özelliğini sürdürürler.

Sanat-Toplum İlişkisi

Sanatçı, içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve ürettiği eserlerle de toplumun aynası olur. Sanatçı ile toplum arasında karşılıklı ve sürekli bir ilişki ve etkilenme söz konusudur.

Sanatçının ortaya koyduğu eserler, toplumun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasını, farklı düşüncelerle tanışmasını sağlayıp gelişmelerine önemli katkılarda bulunur.

Toplum, tarih çağları boyunca sanat ve sanatçıyı kendine özgü yapısı ve değer anlayışına göre yargılamış, sanatçı toplumsal yaşantısı ve bunun getirdikleri doğrultusunda eser gerçekleştirmiştir.

Günümüzün sanatçısı geçmiş dönemlerin sanatçılarından farklı olarak eserlerini daha özgür bir ortamda hazırlamaktadır. Özellikle yeni buluşlar, uzayın keşfi sanatta yeni ufuklar açmıştır.

Dünyamızda insanları başka ülkeleri gezmeye görmeye yönelten faktörlerin başında diğer toplumların eserlerini görme ve tanıma tutkusu çok önemli bir yer tutmaktadır.

Yorum yapın