Kullanım Amacına Göre Haritalar

Haritalar kendi içerisinde genel ve tematik haritalar olarak ayrılır. Genel haritalar belirli bir lokasyona odaklı olarak çizilir ve referans haritalar olarak da adlandırılır. Genel haritalar üzerinde hem doğal hem de beşerî unsurlara ait özellikler birlikte gösterilebilir.

Harita üzerinde yer alan tüm veriler aynı öneme sahiptir. Fiziki haritalar (Harita 1.3) ve topoğrafya haritaları genel haritalar içerisinde yer alır.

Harita 1.3 Türkiye fiziki haritası
Harita 1.3 Türkiye fiziki haritası

Siyasi haritalar (Harita 1.4) ve atlas haritaları da genel haritalara örnektir. Belirli bir konuya yönelik olarak çizilen haritalara tematik harita denir.

Harita 1.4 Türkiye mülki idare bölümleri haritası
Harita 1.4 Türkiye mülki idare bölümleri haritası

Harita üzerinde gösterilen unsurlar tematik haritanın konusunu oluşturur. Genel haritalardan ayrılan en önemli yönü de budur. Genel haritalarda lokasyon ön plana çıkarken tematik haritalar belirli bir konuya odaklı olarak çizilir. Dağılışı olan hemen her konuya yönelik tematik harita çizilebilir.

Tematik haritalar genel haritalar kullanılarak üretilir. Klimatik haritalar, jeomorfoloji haritaları, bitki örtüsü haritaları, hidrografya haritaları, toprak haritaları, nüfus haritaları tematik haritalara örnek verilebilir.

Haritanın kullanım amacı hangi harita türünün kullanılacağını da belirler. Örneğin belirli bir alanla ilgili genel bilgiler edinilmek isteniyorsa genel haritalardan yararlanılır. Buna karşın belirli bir doğal ya da beşerî unsurun belirlenen alandaki dağılımı hakkında bilgi edinilmek isteniyorsa tematik harita tercih edilir.

Örneğin Türkiye’de şeker pancarının illere göre üretim miktarı harita üzerinde görülmek isteniyorsa şeker pancarının illere göre üretim dağılışını gösteren bir tematik harita kullanılır (Harita 1.5).

Harita 1.5 Türkiye şeker pancarı üretiminin illere göre dağılışı
Harita 1.5 Türkiye şeker pancarı üretiminin illere göre dağılışı

Türkiye’deki madenlerin dağılışı için çizim amacı madenlerin dağılışı olan bir tematik harita kullanılması gerekir (Harita 1.6).

Harita 1.6: Türkiye’de başlıca madenlerin dağılışı
Harita 1.6: Türkiye’de başlıca madenlerin dağılışı

Yorum yapın