Kul Hakkı Nedir?

Kul hakkı, insanların birbiri ile olan münasebetlerinden doğan hak ve sorumluluklarıdır. İslam dininde kul hakkına girmek veya kul hakkı yemek haramdır. Kul hakkı, maddi ve manevi davranışlarımızı kapsar. Dedikodu etmek kul hakkı olduğu gibi hırsızlık yapmak da kul hakkına girer. Allah’ın(c.c.) huzuruna kul hakkı olmadan çıkmamız gerekir.

Kul hakkı, birinin malını haksız yollarla yemek, haksızlık etmek, maddi ve manevi açıdan birini zarara uğratmak demektir.

kul hakkı

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.” (Mutaffifîn suresi, 1-3 ayetler) Müslüman bir kişi yaptıklarının hesabını vereceğini düşünerek hareket etmeli, kul hakkına girmemelidir. Ahirete kul hakkıyla gitmemelidir.

Kul hakkına girmemek için hayatımızın her anında dikkatli olmamız gerekir. Dedikodu yapmak, alay etmek, izinsiz bir yere girmek, özel hayatı araştırmak, sırları ifşa etmek, ticarette haksız kazanç elde etmek, kopya çekmek ve trafik kurallarına uymamak bunlardan bazılarıdır.

Kendin için istemediğini başkası için de isteme. kul hakkı
Kendin için istemediğini başkası için de isteme. kul hakkı

Kul hakkı sadece kişiler arasında olmaz, Müslüman bir kişinin devletine karşı da sorumlulukları ve uyması gereken kurallar vardır. Kamu düzenine uymak, vergi vermek, askere gitmek bunlardan bazılarıdır. Toplumsal kurallara uymazsak toplumda yaşayan herkesin hakkına girmiş oluruz. Sağlıklı ve huzurlu bir toplum için devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir.

Müslümanlar kul hakkına karşı duyarlı olması gerekir. Kul hakkına girdiysek maddi manevi zararı karşıladıktan sonra kişi veya kişilerden özür dileyip helalleşmeli ve tövbe etmeliyiz. Allah’a(c.c.) iman eden bir kişi yaptıklarının hesabını ahirette vereceğini unutmamalıdır.

Yorum yapın