Karaborsacılık Nedir? Dinimizde Ticaretin Helal Olması Karaborsacılığın Yasak Olması

“Kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa o kişi Allah Teâlâ’dan uzaklaştığı gibi, Allah Teâlâ da ondan uzaklaşır. Bir bölgenin insanları, aralarında aç bir kimse varken sabahlarsa Allah Teâlâ’nın himayesi onlardan uzak olur.” (İbn Hanbel, II, 32.)

Karaborsacılık sözlükte istiflemek, saklamak ve depolamak anlamına gelir. Arapça karşılığı “ihtikâr” demektir. Terim olarak karaborsacılık, ticari bir ürünü pahalılaşma gayesiyle saklayıp piyasaya arzını geciktirmektir.

karaborsacılık

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ticaretin helal olduğunu karaborsacılık yapmanın ise yasak olduğunu şöyle ifade etmiştir: “İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır, malını stoklayıp karaborsaya düşüren lanetlenir.” (İbn Mâce, Ticaret, 6)

Karaborsacılık, halkın ihtiyaç duyduğu bir malı veya yiyecek ürünlerini piyasadan satın alarak saklayıp pahalanmasını bekleyerek ürünü pazara geç göndererek halka zarar vermek demektir. Haksız kazanç sağlaması nedeniyle karaborsacılık İslam dininde kötü ve çirkin bir fiil olarak kabul edilmiştir.

dinde karaborsacılık

Bir malı saklayarak veya depolayarak insanları zor duruma düşürmek veya toplumda kıtlık çıkarmak ahlaki bir davranış değildir.

Ticaretle uğraşmak ve kâr elde etmek güzel bir davranışken, kârına kâr katmak amacıyla karaborsacılık yapmak haksız kazançtır. Haksız kazanç ise haramdır.

Karaborsacılık başkalarına zulüm ve haksızlık yapmak nedeniyle haram  kabul edilir. Gıda, sağlık, inşaat, ulaşım, iletişim sektörlerinde insanlara zarar vermek, fırsatçılık yapmak zulümdür. Zulüm ise haramdır.

Bu dünyanın geçici ve imtihan yeri olduğunu unutarak ve daha çok kazanma hırsıyla Allah’ın koyduğu sınırları aşması bir Müslüman için çok acı bir durumdur. Bir Müslüman hırslarını yenerek İslam’ın koyduğu ilkeler doğrultusunda ticaret yapmalı. Dünyasını ahiretine değişmemelidir.

Yorum yapın