Kadirilik Nedir? Kadirilikte Yer Alan Temel İlkeler Nelerdir? Kadiriliği İlk Defa Anadolu’ya Getiren Kimdir?

Kadirilik, Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış tasavvufi akımdır. Abdülkadir Geylani, 1077 yılında Bağdat yakınlarındaki Gîlân eyaletinin Neyf köyünde doğmuştur.

İlk eğitimini Geylan’da almış, daha sonra da Bağdat’a gitmiştir. Abdülkadir Geylani, tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat gibi İslami ilimlerde derinleşmiştir. Bağdat medreselerinde birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Zamanla tasavvuf ilmine yönelmiş, tasavvuf alanındaki bilgisi, güzel ahlakı ve ilmî sohbetleriyle insanları etkilemiştir.

Abdulkadir Geylani Türbesi-Bağdat
Abdulkadir Geylani Türbesi-Bağdat

Abdulkadir Geylani’nin temkinli ifadeleri, dini düşünce sınırları zorlamayan fikirleri kadar coşkulu zikir meclisleri de kalabalıkları cezbetmiş ve Endülüs’ten Malezya’ya kadar uzanan topraklarda yayılma imkanı bulmuştur.

Tarikat pirinin zikir ve düşünceleri tasavvufi düşünceye sert tenkitler yönelten İbn Teymiye’nin bile eleştirilerine hedef olmamıştır. Bağdattaki türbesi çok meşhur ziyaret yerlerinden biridir.

Kadirilikte yer alan temel ilkeler nelerdir?

  • Dilini yemine alıştırmamak
  • Başkalarına yük olmamak
  • Hoşgörü ve tevazu sahibi olmak
  • Sürekli Allah’ı (c.c.) zikretmek
  • Gündüzleri oruç tutup geceleri az uyumak
  • İnsanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek

!!!

Kadiriliği ilk defa Anadolu’ya getiren, Hacı Bayram Veli’nin damadı Eşrefoğlu Rumi’dir. Müzekki’n-Nüfus adlı eseri ve şiirleriyle Anadolu tasavvuf çevrelerinde pek sevilen Eşrefoğlu, tarikatta “Pir-i Sani” diye anılır. (H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 257.)

Yorum yapın