İstidat ve Yetenek

İstidat, herhangi bir beceri alanında bir şeyler öğrenme fırsatı verildiğinde insanın bundan yararlanabilme gücüdür.

İstidat, eğitimle birleştiği zaman yetenek hâlini alır. Örneğin doğuştan güzel resim yapabilme gücüne sahip olabiliriz. Bu potansiyel güç istidattır. Ancak kişi resim konusunda eğitilirse istidat ortaya çıkar ve resim yeteneği hâlini alır. Bu nedenle genel zekâdan başka resim, müzik, mekanik güç gibi birçok istidat üzerinde araştırmalar yapılmakta ve çeşitli yetenek testleri geliştirilmektedir.

Hemen herkes bir yönden üstün yeteneklidir.

Yetenek testleriyle genel zekâ testlerinden elde edilen sonuçlar arasında düşük bir korelasyon bulunduğu gözlenmiştir. Bu da sanat yeteneğinin genel zekâdan farklı bir şey olduğunu kanıtlar.

Yetenek ve zekânın insan yaşamındaki yeri önemlidir. Zeki ve yetenekli insanlar meraklıdırlar ve ayrıntılara aşırı dikkat ederler. Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler. Çabuk öğrenir, zor unuturlar. Bulundukları grup içinde lider olmayı severler.

İlgilerini çekmeyen, basit konularda dikkatleri azdır. Soyut konuları çabuk kavrar, düşüncelerini rahat ifade ederler. Yeniliklere kolay uyum sağlarlar ve girişimcidirler. Düşünce, olay ve kurallar arasındaki ilişki ve uyuşmazlıkları çabuk fark eder ve söylerler. Karmaşık konuları, sorunları çözmede, planlayıp organize etmede pratik yollar bulurlar.

Haksızlığa çabuk isyan ederler ve onurlarına düşkündürler. Zengin bir sözcük hazineleri vardır, akıcı konuşurlar. Sorumluluk duyguları güçlüdür. Genelleme ve soyutlama yoluyla bilgilerini başka alanlara aktarabilirler. Özgün ve eleştirel düşünceye sahiptirler. Espri yetenekleri vardır, duyarlıdırlar, kolay empati kurarlar. Amaçlarına ulaşmaktan zevk alırlar.

Yorum yapın