İsmet İnönü Kısaca Askeri (1884-1973)

1906’da Harp Akademisini bitirdikten sonra Edirne’de 2.Orduya kurmay yüzbaşı olarak atandı.

1907’de İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Bir süre İstanbul’da çeşitli görevlerde bulundu.

İsmet İnönü

1915-1917 yılları arasında 2. Ordu Kurmay Başkanlığı yaparken Mustafa Kemal’le birlikte çalıştı ve onun önerisiyle 4. Ordu Komutanlığına getirildi. 1920 yılında Ankara’ya gelip Millî Mücadele’ye katıldı.

Batı Cephesi Komutanı olarak başarılı hizmetlerde bulundu. Birinci ve İkinci İnönü Savaşlarını zaferle sonuçlan dırdı.

Mudanya ve Lozan konferanslarında TBMM Hükûmetini temsil etti. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulundu. 1973 yılında Ankara’da vefat etti.

Yorum yapın