İslamda Alkol ve Madde Bağımlılığı

‘‘Sarhoşluk veren her şey haramdır.’’ (Buhari, Edeb, 80)

İslam’da can, akıl, nesil, mal ve din koruma altına alınmıştır. Bunlara zarar verecek her türlü fiil yasaklanmış ve haram kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.” (Maide suresi, 90-91. ayetler) buyrularak içki içilmesi yasaklanmıştır.

alkol ve madde bağımlılığı
Allah(c.c) akla ve iradeye zarar veren her şeyi yasaklamıştır.

İslam dininin içkiyi yasaklamasının birçok yararı ve hikmeti vardır. Allah(c.c.) insanı akıllı ve irade sahibi olarak yaratmıştır. Akla ve iradeye zarar veren şeyleri de haram kılmıştır. Alkol almak insanlar arası ilişkileri bozmakta, aklı kullanmayı engellemektedir. Toplumda kin ve nefreti körüklemektedir. İnsan onurunu zedelemekte ve sonu gelmez bir bağımlılığa sürüklemektedir.

“İçki kötülüklerin anasıdır.”  (Nesai, Eşribe, 44)

Alkol ve uyuşturucunun en büyük tehlikesi bağımlılık yapmasıdır. Bağımlı insan sağlıklı olmadığı gibi sağlıklı da düşünemez ve iradesini kullanamaz. Bağımlılıktan dolayı aileler parçalanmakta, anne veya baba alkolik veya madde bağımlısıysa bu doğan bebeklerini de etkilemektedir. Alkol ve madde bağımlılığı ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu gibi, aile içinde çatışmalara, baskı ve şiddete neden olmaktadır. Alkol ve uyuşturucu kullanan bir kişi doğru düşünme ve karar verme gibi zihni işlevleri yerine getiremez.

Alkol, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eder. Yemek borusu, mide, pankreas, gırtlak kanserine neden olduğu gibi karaciğere de ağır hasar verir. Uyku bozukluklarına neden olur. Kan ve dolaşım hastalıklarına yol açar.

Trafik kazalarının nedenlerinden biri de sarhoş olarak araç kullanmaktır. Alkollü araç kullanmak her gün pek çok kişinin yaralanmasına ve ölmesine neden olmaktadır.

Alkol ve madde bağımlılığı, sosyal çevremize de zarar vermektedir. İnsanlarla ilişkimiz ve iş hayatımız olumsuz etkilenmektedir. Alkol ve madde bağımlılığı öncelikle kendimize, ailemize, sevdiklerimize, topluma ve devletimize zarar vermektedir.

Yorum yapın