İslam Mimarisinin Gelişimi | Hz. Muhammed ve Dört Halife Devri

İslam sanatı, İslam dinini kabul eden toplumların sanatı olarak tanımlanmaktadır.

Evrensel dinlerden olan İslamiyet’in doğuşu ve hızla yayılışı tarihin en önemli dönemeçlerinden biridir.

Mekke’de doğup Medine’de kurumlaşan İslam dini, Hz. Muhammed’in 632 yılında ölümünden sonraki yüzyıl içinde Suriye, Mısır, Mezopotamya, kuzey Afrika ve İspanya’yı etkisi altına aldığı bilinmektedir.

İslam mimarisi denilince ilk akla gelen namaz için inşa edilen, ibadet yeri camidir.

Hz. Muhammed ve Dört Halife Devri (Erken Dönem İslam Sanatı)

622 yılında Mekke’den Medine’ye göç (Hicret) hareketinden sonra Hz. Muhammed’in evi zaman içinde geliştirilerek ilk cami yapılmıştır. Kare planlı, çevresi kerpiç duvar çevrili bu yapı, daha sonra yapılan camilere örnek olmuştur.

Dört Halife Döneminin en eski tarihli camileri Mezopotamya’da Basra (632), Küfe (639), Fustat’ta Ambr (642) Camileridir.

Kare ya da dikdörtgen planlı bu camilerde herhangi bir bölüm yoktur. Yalnız hurma dallarından yapılmış bir mihrap bulunmaktadır. Günümüze kadar gelemeyen Küfe planlı camiler, İslam sanatının ilk cami tipi olarak bilinmektedir.

Üstleri düz bir damdan oluşan bu camilerde harem ve revaklar bulunmaktadır.

Kabe (Mescid, El-Haram): Suudi Arabistan,Mekke. Müslümanlar için tavaf edilmesi istenen Mekke kentindedir. Küp şeklinde inşa edildiği için yapıya Kabe adı verilmiştir. (Resim 02.01 )

Resim. 02.01: Kabe, Mekke

Yorum yapın