İnkılapçılık İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İnkılapçılık ilkesi Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesini ve korunmasını sağlamış, Türk milletini gelecek yüzyıllara hazırlamıştır.

Atatürk’ün inkılapçılık ilkesi Türk milletine büyük yararlar sağlamıştır. Türk Devleti yepyeni kurumları ile uygar ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.

Kişisel egemenliğe son verilerek millet egemenliğine geçilmiştir. Ayrıca dinsel temellere dayalı devlet yerine laik devlet düzeni kurulmuştur. Devlet ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına yayılmış olan kurumlar laiklik ilkesine göre şekillendirilmiştir.

Atatürk’ün gösterdiği dinamik idealin gerçekleşmesi, çağdaş uygarlık seviyesinin gerektirdiği atılımları yapmayı zorunlu kılar. Bu bakımdan dinamik ideal, sadece inkılapları korumakla yani statik bir durumda kalmayıp aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımlarla çağdaşlaşmaya yönelmeyi zorunlu hâle getirir.

Atatürk inkılaplarının korunması ve yaşatılması sayesindedir ki milletimiz dinamizmini kaybetmeden kalkınma ve gelişme yolunda adımlarını hızla ve güvenle atmaya devam edecektir. Türkiye’de yapılan inkılaplar bu ilkenin uygulanmasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

İnkılapçılık ilkesi diğer ilkelerde de uygulama alanı buldu. İnkılapçılık ilkesinin uygulanmasının Türk toplumuna birçok yararı oldu. İnkılapçılık ilkesi gereğince yönetimde, eğitimde, hukukta, toplumsal ve ekonomik hayatta yapılan inkılaplar, yenileşme ve gelişmeyi sağladı.

Bu inkılaplarla; demokratik bir yönetim kuruldu, uygar bir eğitim anlayışı benimsendi, kadın-erkek eşitliği gerçekleştirildi, kıyafette yenilik yapıldı, millî ekonominin temelleri atıldı. Çağdaşlaşma ve çağı yakalamada süreklilik ön plana çıktı. İnkılapçılık ilkesi gereği Atatürkçü düşünce sistemi uygar dünyada haklı yerini alarak ilerleme ve kalkınma yolunda süreklilik kazandı.

Yorum yapın