İmam Eş’ari Kimdir?

Kelam ilminin en önemli iki temsilcisinden biri olan İmam Eş’ari, 873 yılında Basra’da doğmuş, 935 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Yaşadığı dönemde Basra’da yaygın olan Mutezile mezhebinin görüşlerini terk ederek Bağdat’a gitti ve orada ilmî çalışmalarına devam etti. Basra’da dedesinden kalan bir arazinin on yedi dirhem tutarındaki geliriyle geçinen Eş‘ari’nin oldukça mütevazi bir hayat yaşadığı anlaşılmaktadır.

Samimi dindarlığının yanında kıvrak bir zekâya sahipti. Akıl yürütmeyi ve mantığı çok iyi kullandığı için yaptığı münazaralarda genellikle üstün gelirdi.

Eş'ari'nin Maķalâtü’l-İslamiyyin adlı eseri
Eş’ari’nin Maķalâtü’l-İslamiyyin adlı eseri

Asıl şöhretini ise kelam ve itikadi mezhepler sahasında yaptığı çalışmalarla kazanmıştır. Müslümanların itikadi konulardaki ihtilaflarını Maķalâtü’l-İslamiyyin adlı eserinde bir araya toplamıştır.

İmam Eş’ari’nin görüşleri doğrultusunda Eş’arilik mezhebi oluşmuştur. Bugün İslam dünyasında Maturidilik ile birlikte kabul edilen en yaygın iki mezhepten birisidir.

Yorum yapın