İklimler hep aynı mıydı?

Bu soruyu yanıtlamak için iklim bilimciler, Dünya’da geçmişten gelen büyüleyici çeşitlilikteki ipuçlarını incelerler. Geçmiş iklimlerin daha iyi anlaşılması bilim insanlarının gelecek iklimleri daha iyi öngörmesini ve iklim üzerindeki insan etkisini değerlendirmesini sağlar.

Geçmiş iklimler birbirinden farklı iki ana kategoriye ayrılabilir. Tarihsel iklim, insanların iklim koşullarının kaydını çeşitli şekilde tutmuş olduğu son birkaç bin yıllık iklimi ifade eder.

ATMOSFER VE İKLİM

Aletsel kayıt, 1.600 yıllarında başlayan iklim parametrelerini ölçmek için kullanılmakta olan bilimsel aletlerin kullanıldığı dönemi kapsar. Tarihsel veriler günlükler gibi sayısal olmayan hava durumu kayıtlarıdır.

Paleoiklim, insan uygarlığının ortaya çıkmadığı milyarlarca yıl önce var olan iklim koşullarını ifade eder. Paleoklimatoloji uzak geçmişteki iklimlerin incelenmesidir.

Günümüz iklimlerinin tanımlanması, çözümleme için çok sayıda gözlem olması nedeniyle oldukça basittir. Geçmiş iklimlerin belirlenmesi ise daha zordur. Paleoklimatolojistler, geçmiş iklim koşullarını anlamak için çevresel kayıtları kullanır.

Uzak geçmişin iklimlerini belirlemek için Paleoklimatolojistler oluştukları zamanın iklimini yansıtan kalıntıları araştırırlar. Eski kömür ve tuz yatakları, buzullardan elde edilen maddeler ve iklim koşullarına duyarlı bitki ve hayvanların dağılımı ( örneğin, hippopotami ve palmiye ağaçları) gibi iklim kalıntılarının dağılımını haritalayarak geçmişte var olan iklim değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini araştırırlar.

Uzak geçmişteki küresel ve bölgesel iklimlerin belirlenmesi bir gizemi ortaya çıkarmak gibidir. Bilim insanları, nerede ve nasıl olursa olsun, var olan delilleri toplayan bir dedektif gibi düşünmek zorundadır. Geçmiş iklimlerin  nasıl olduğunu ve onlara neyin neden olduğunu göstermeye yardımcı olacak bilgilerin gizlenen ipuçlarını; kütüphanelerde, ağaçlarda, buz, toprak ve okyanuslarda ararlar.

Meteoroloji (Atmosferimizi Anlamak) Steven A. ACKERMAN-John A. KONOX
Çeviri editörleri: Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Dr. Sedef ÇAKIR

Yorum yapın