İklimin Ana Elemanı Sıcaklık

Sıcaklık insan hayatını doğrudan veya dolaylı olarak en fazla etkileyen iklim elemanıdır. Sıcaklık insanların ısınma ve barınma ihtiyaçları ile sosyal ve ekonomik faaliyetlerini etkiler.

Sıcaklık doğal ve beşerî sistemlerin şekillenmesinde etkili olan en önemli iklim elemanıdır. Dünya’da rüzgâr, nemlilik, bulutluluk, sis ve yağış gibi diğer atmosfer olayları sıcaklığa bağlı olarak gelişir.

Isı ile sıcaklık farklı anlamları olan terimlerdir. Isı, maddelerin içindeki potansiyel enerji olup birimi kaloridir ve kalorimetre ile ölçülür. Sıcaklık, maddelerin içindeki enerjinin kinetik olarak ortaya çıkmasıdır. Sıcaklık, °C (derece selsiyüs) ile ifade edilir ve termometreyle ölçülür (Görsel 1.37).

Görsel 1.37 Termometre
Görsel 1.37 Termometre

Dünya’nın esas enerji kaynağı Güneş’tir. Güneş, etrafına enerji ve ışık saçan Dünya’ya en yakın yıldızdır. Güneş’ten hareket eden ışınlar yaklaşık 8 dakikada Dünya’ya ulaşır. Dünya, Güneş’in yaydığı enerjinin iki milyonda birini alarak ısınır ve aydınlanır.

Atmosferin üst sınırına bir dakikada cm2 ye Güneş’ten gelen enerji miktarı 2 kaloridir ve buna güneş sabitesi (solar konstant) denir. Güneş’ten gelen enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşamaz (Şekil 1.32).

Şekil 1.32 Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin dağılımı
Şekil 1.32 Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin dağılımı

Çünkü atmosferin Güneş ışınları üzerinde oldukça karmaşık etkileri vardır. Bu etkiler, ışınların dalga boylarına göre yansıtılması, kırılması, dağılması ve soğurulması (emilme veya tutulması) şeklinde gerçekleşir.

Yorum yapın